Kvinnlig steriltekniker

Steriltekniker

Sofia

”Det bästa med utbildningen är att teorin varvas med mycket praktik vilket leder till djupare förståelse för arbetet. Sedan gillar jag de uppgifter vi får, både enskilda och i grupp, för att dom leder oss framåt i våra teoretiska studier på distans.”

Sofia Steriltekniker

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN STERILTEKNIKER?

Som steriltekniker blir du en avgörande länk i den vårdkedja som sterilteknisk enhet utgör när det gäller att säkerställa desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument. Steriltekniker är en utbildning i tiden. Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området.

En stor del av arbetet innebär också…

Att ha teknisk kunskap kombinerat med kunskaper inom mikrobiologi och vårdhygien. Med en utbildning till steriltekniker får du den formella kunskap och de färdigheter som branschen efterfrågar. Tekniskt intresse eller en bakgrund inom vården kan vara en fördel.

Jobbmöjligheter

Infektioner är ett ständigt ökande problem i världen och en stor patientsäkerhetsrisk. Att förebygga infektioner och smittspridning är en central del av vården som helhet, både globalt och nationellt. Därför krävs ökad kunskap och kompetens hos personalen som arbetar vid steriltekniska enheter.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 9 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år och dessa kan förekomma i Uppsala och på andra orter.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet, utbildningens innehåll, utbildningens mål och distansstudier.

Behörighet

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskilda förkunskaper: Minst godkända betyg/E i SvA/Sv2A/Sv1/Sv2 1 samt Engelska 6. De särskilda teoretiska förkunskaperna behöver de studerande för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Under utbildningen används även svenska och europeiska standarder samt vetenskapliga artiklar som i mycket stor utsträckning är skrivna på engelska varför den studerande behöver ha goda kunskaper i engelska språket.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Utbildningens innehåll

Lärande i arbete – Din väg till anställning

En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats där du använder dina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta kallas för Lärande i arbete (LIA-period). LIA-perioden innebär också att du bygger upp ett nätverk och skapar värdefulla kontakter redan under utbildningstiden. Detta betyder att du efter utbildningen är ett namn på arbetsmarknaden och är lätt att anställa. LIA-kurserna görs med fördel på din hemort.

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Mikrobiologi och vårdhygien – 30 yh-poäng
 • Rengöring och desinfektion – 40-yh-poäng
 • Anatomi och instrumentkunskap– 35 yh-poäng
 • Sterilisering – 40 yh-poäng
 • Kvalitetsledningssytem – 40 yh-poäng
 • Kommunikation och handledning – 10-yh-poäng
 • LIA – Sterilteknisk Enhet – 85-yh-poäng
 • LIA – Operationsavdelning och Dentalklinik– 20-yh-poäng
 • Summa: 300 yh-poäng
Utbildningens mål

Utbildningen ger dig kunskap om:

 • Mikrobiologi och vårdhygien
 • Rengörings- och desinfektionsmetoder och dess användningsområden samt processkemikalier
 • Anatomi och därtill hörande instrumentkunskaper
 • Metoder för sterilisering av medicintekniska produkter
 • Medicintekniska produkter inom steriltekniska området
 • Kvalitetsledning och kvalitetsledningssystem inom sterilteknisk verksamhet
 • Byggvetenskap och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kommunikation, Life-skills och handledning
 • Lagar och standarder som reglerar sterilteknisk verksamhet
 • Logistik och flöden av processer inom steriltekniska områden
 • Steriltekniska verksamheters kopplingar till andra verksamheter inom vården
Distansstudier

Kommunikation

Att studera på distans ger dig frihet att själv välja var och när du vill studera. Studieformen innebär därmed stor frihet men också stort ansvar. Kommunikationen sker online samt genom tre fysiska träffar per termin. I vissa delkurser kan föreläsningar med utbildare genomföras i realtid via Internet, på samma sätt kan handledning också ske. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, dokument, presentationer, schema med mera. Vi använder oss av en webbaserad lärarplattform som heter Itslearning. Här kan du också följa dina resultat och eventuella restuppgifter. Du kan kommunicera med din utbildningsledare och huvudlärare via plattformen Itslearning eller vi e- mail och telefon.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller surfplatta), fast uppkoppling till Internet (vi rekommenderar ej mobilt bredband eller wi-fi då detta kan orsaka problem både för dig som deltagare men även för dina medstuderande). För föreläsningar via internet behöver du en webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lugna miljöer. Observera att sterilteknikerutbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 h studier per vecka. Vi rekommenderar därför inte att du yrkesarbetar under studietiden.

Fysiska träffar

De fysiska träffarna sker på ett lärcenter t.ex. i Uppsala, men räkna med att andra orter kan vara aktuella för teoriveckor. Varje träff är fem dagar och är obligatoriska (totalt 9 veckor). Träffarna innehåller tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, studiebesök, gruppövningar och grupparbeten. Det är viktigt att du försäkrar dig om att du kan tillbringa dessa veckor hemifrån. Resa och boende under teorivecka bekostas av student.

Examensarbeten

INFO

Poäng
300 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsort

Uppsala, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

20 augusti 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad