Specialistundersköterska Neuropsykiatrikompetens

Anna

”Det bästa med utbildningen är innehållet och friheten med studier på distans.”

AnnaSpecialistundersköterska neuropsykiatri
Ann-Charlotte

”Det bästa med utbildningen är kunskapen och förståelsen man får för personer med neuropsykiatrisk diagnos. Alla nya vänner man får och att utbildningen finns på distans.”

Ann-CharlotteSpecialistundersköterska neuropsykiatri

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN SPECIALISTUNDERSKÖTERSKA MED NEUROPSYKIATRIKOMPETENS?

Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens har du spetskompetens inom vård och omsorg med tyngdpunkt på alla neuropsykiatriska diagnoser. Till de vanligaste diagnoserna hör adhd, autism och Tourettes syndrom. Du ska kunna analysera och åtgärda hinder för din patient, samt tillämpa stödjande insatser.

En stor del av arbetet innebär också…

Att identifiera och analysera problem, ha kunskap om samverkansformer och bedöma risker och lämpliga behandlingar för din patient.

Jobbmöjligheter

Sveriges kommuner har svårt att hitta specialistutbildade undersköterskor. Åtta av tio kommuner som sökt medarbetare anger brist. Som specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens är du efterfrågad inom till exempel öppenvård, mottagning, särskilda boenden, hemtjänst, LSS-boenden och Kriminalvården.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 9 fysiska träffar under utbildningens gång.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet, utbildningens innehåll, utbildningens mål och distansstudier.

Behörighet

FÖRKUNSKAPSKRAV

Vi vill att alla ska ha chans att bredda sin karriär! För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är dock generösa och det finns möjlighet att få tillträde till utbildningen, utan att uppfylla vare sig de grundläggande eller de särskilda förkunskapskraven. Detta om man genom annan utbildning, arbetslivserfarenhet eller annan personlig erfarenhet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Det gör att sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

Du måste uppfylla något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

SÄRSKILDA BEHÖRIGHETSKRAV

Minst motsvarande 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom vården som undersköterska, behandlingsassistent eller mentalskötare.

 • Lägst betyget E (G eller 3) i gymnasiekurserna (eller motsvarande tidigare kurser):
 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykiatri 1
 • Psykologi 1
 • Specialpedagogik 1
 • Vård- och omsorgsarbete 1
 • Vård- och omsorgsarbete 2

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Psykologi, 25 yh-poäng
 • Sociologi, 25 yh-poäng
 • Pedagogik, 25 yh-poäng
 • Neuropsykiatri, 50 yh-poäng
 • Psykiatri, 25 yh-poäng
 • Kriminalitet och beroende, 25 yh-poäng
 • LIA, 50 yh-poäng
Utbildningens mål

Utbildningen ger dig kunskaper om:

 • Hur man identifierar och analysera problem ur ett holistiskt perspektiv baserat på kulturellt, socialt, medicinskt och psykologiskt perspektiv.
 • Samverkansformer och samarbete med övriga aktörer.
 • Hur man bedömer risker och ger lämplig behandling.
 • Hur man genomföra känsliga och/eller svåra samtal.
 • Hur man bedömer analysera och åtgärdar hinder samt tillämpar stödjande insatser.
Distansstudier

Kommunikation

Att studera på distans ger dig frihet att själv välja var och när du vill studera. Studieformen innebär därmed stor frihet men också stort ansvar. Kommunikationen sker online samt genom ett antal fysiska träffar per termin. I vissa delkurser kan föreläsningar med utbildare genomföras i realtid via Internet, på samma sätt kan handledning också ske. Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, dokument, presentationer, schema med mera. Vi använder oss av en webbaserad lärarplattform som heter Itslearning. Här kan du också följa dina resultat och eventuella restuppgifter. Du kan kommunicera med din utbildningsledare och huvudlärare via plattformen Itslearning eller vi e-mail och telefon.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller surfplatta), fast uppkoppling till Internet (vi rekommenderar ej mobilt bredband eller wi-fi då detta kan orsaka problem både för dig som deltagare men även för dina medstuderande). För föreläsningar via internet behöver du en webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset). Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra lugna miljöer. Observera att utbildningen är på heltid vilket omfattar ca 40 h studier per vecka. Vi rekommenderar därför inte att du yrkesarbetar under studietiden.

Fysiska träffar

De fysiska träffarna sker på ett lärcenter i Uppsala. Varje träff är två dagar och innehåller betygsgrundande, obligatoriska moment som t.ex. seminarium, föreläsningar, diskussioner och redovisningar. Det är viktigt att du försäkrar dig om att du kan tillbringa dessa dagar hemifrån.

INFO

Poäng
225 YH-poäng, 1 år

Utbildningsort

Uppsala, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

20 augusti 2018

Sista ansökningsdag

15 juni 2018

Ladda ner informationsblad