Specialist träkonstruktion

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Saknar du någon av de särskilda förkunskaperna?
Fyll i detta formulär.

VAD GÖR EN SPECIALIST INOM TRÄKONSTRUKTION?

Som specialist på träkonstruktion gör du tekniska beräkningar och arbetar med ritningar och CAD som stöd i konstruktionsarbetet. Du bidrar med dina kunskaper vid val av byggmaterial där du exempelvis väljer och föreslår lämpliga träprodukter för olika användningsområden. Trä är ett hållbart byggnadsmaterial som är på stark tillväxt. Byggproduktionen utvecklas dessutom allt mer mot ett industriellt och rationellt byggande.

Du projekterar bl.a. byggen, planerar produktion, ansvarar för att lagar, arbetsmiljöregler och säkerhet efterföljs etc. Arbets- och projektledning med personalansvar kan vara en del av ditt arbete. I yrkesrollen kan även ekonomistyrning och kalkylering, exempelvis vid projektering av byggen ingå.

En del av arbetet innebär också…

Att arbeta med ingenjörsmässiga metoder på ett strukturerat arbetssätt.  Det är därför viktigt att vara kunnig, fokuserad, noggrann och att alltid tänka på lagstiftning, säkerhet och miljö.

Som specialist på träkonstruktion kommer din framtida arbetsplats att bli inom större eller mindre bygg- och anläggningsföretag. Du kan även bli en nyckelkompetens i ett fåmansföretag.

Jobbmöjligheter

Intresset för träbyggande ökar hos såväl byggherrar och byggföretag, till exempel kommuner, arkitekter, tillverkare av prefabricerade hus med flera. Träbyggande ger även möjlighet till en hög grad av industriell tillverkning, vilket ger effektivare och kortare byggprocesser. Industriellt träbyggandet ger därmed även lägre klimatpåverkan än andra byggmetoder. Med ett ökande användande av trä följer även ett behov av trämaterial- och byggkunniga specialister.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 6 fysiska träffar i Skellefteå under utbildningens 2 år. Träffarna kan också förekomma i Uppsala eller Västerås.

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag: Contractor Bygg, Svenskt Trä, TK Botnia, Martinsons, Skebo, Tyréns, Skellefteå kommun, Luleå Tekniska Universitet

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Allmän behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Svenska
Lägst betyget E i Sv 1/Sv som andraspråk 1 eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Matematik
Lägst betyget E i Ma 2b/c* eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Lägst betyget E i ett av nedanstående alternativ: Bygg och anläggning 1/ Teknik 1 eller motsvarande kunskap

*Finns som preparandkurs att köpa i vår webbshop.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Digitala verktyg och teknisk kommunikation . . . . . . . . .10 yhp
 • Materiallära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 yhp
 • 3D-CAD och ritteknik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 yhp
 • Projektstyrning, ledarskap och entreprenadjuridik . . . . .30 yhp
 • Matematik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 yhp
 • Konstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 yhp
 • Ekonomistyrning och kalkylering . . . . . . . . . . . . . . . . .25 yhp
 • Byggteknik, byggregler och hållbart byggande . . . . . . .35 yhp
 • Industriellt träbyggande och träproduktion . . . . . . . . . .55 yhp
 • Lärande i arbete 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 yhp
 • Lärande i arbete 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 yhp
 • Examensarbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 yhp
 • Totalt 400 yhp
Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
1. planera för, genomföra och följa upp konstruktioner av trä rörande flervåningshus och arbetsleda andra i processen eller medverka till konstruktion av flervåningshus i trä
2. agera med sakkunskap vid val av material, metod, byggnation och utförande för kvalitetssäkring genom processer
3. arbeta inom ramen för gällande regelverk och normer för materialet och byggnation i stort
4. säkerställa sin professionella utveckling genom sökande av forskning för utveckling för fortsatt kontinuerligt lärande

Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
400 YH-poäng, 2 år

Utbildningsort

Skellefteå, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

November 2018

Sista ansökningsdag

15 juli (därefter öppnar utbildningen för sen ansökan i mån av plats)

Ladda ner informationsblad