Foto: ABB

Reläskyddsspecialist

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Saknar du behörigheter för Elkraftteknik?
Läs preparandutbildningen här.

Saknar du behörigheter för Praktisk ellära?
Läs preparandutbildningen här.

VAD GÖR EN RELÄSKYDDSSPECIALIST?

Som reläskyddsspecialist arbetar du med montering, inställning och provning, i vissa fall arbetar du också med programmering av reläskydd. Reläskydd ska skydda elkraftsystemet från haveri och skadliga felströmmar. Sverige står inför en utmaning och måste på ett fåtal år ställa om sin el och kraftförsörjning till ett nytt elnät, därav är denna kompetens en av de viktigaste för att kunna möta kraven som energiomställningen kräver. På varje elproducerande anläggning och i varje ställverk kommer det att finnas reläskydd.

Jobbmöjligheter

Reläskyddsspecialist är en yrkesroll som har stora pensionsavgångar, samtidigt som ny teknik ställer ökade krav på rätt kompetens. Därav har branschen markerat att det är en akut brist av denna yrkesroll.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det är totalt 6 fysiska träffar under utbildningen.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för utbildningen sitter viktiga representanter från branschen. Vill ditt företag också vara en del av YrkesAkademins utbildningar? Kontakta oss!

ABB, Assidas Consulting, Duskon Elkraft, E.ON, Eitech, Enercon, Högskolan Väst, Infratek, Kunskapsförbundet Väst, Linjemontage, Megger, ONE Nordic och Vattenfall Service Nordic.

                       

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Grundläggande behörighet:

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskilda förkunskaper

Betyg E/G/3 i följande kurser:

El- och enerigprogrammet

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Motsvarande kunskap kan t.ex. ha erhållits genom yrkeserfarenhet inom handel med kund bemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp. Du använder då blanketten för att redogöra för din ”reella kompetens” och bilägger ansökan precis som med betygskopior.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa vissa kurser som innehåller de viktigaste delarna från  respektive gymnasiekurs.
Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Reläskydd och IED, 10 YH-poäng
 • Elnätens uppbyggnad, 15 YH-poäng
 • Reläskydd och IED:ers mätmetoder och Skyddsfunktioner, 25 YH-poäng
 • Reläskydd och IED:er för olika skyddsobjekt, 30 YH-poäng
 • Elnätens kontrollsystem, 20 YH-poäng
 • Digital kommunikation, 20 YH-poäng
 • Arbetsmiljö och elsäkerhet, 10 YH-poäng
 • Provning och idrifttagning, 20 YH-poäng
 • Smarta elnät, 10 YH-poäng
 • Lärande i arbete, 50 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt utföra idrifttagning, konfigurering, felsökning och provning av olika typer av Reläskydd och IED:er efter gällande säkerhet och standard
 • Utläsa, tolka och kommunicera funktionsbeskrivningar och anvisningar samt dokumentera utfört arbete inom området
 • Självständigt reflektera kring ägande strukturer av olika elnät, dess uppbyggnad, övervakning, reglering och arbetssätt
 • Att identifiera, förstå och använda de överföringsprotokoll och standarder som används för området
 • Redovisa ett projektarbete där man analytiskt fördjupat sig i någon av på marknaden förekommande reläskydd
 • Självständigt redogöra för skyddsobjekt och olika skyddsmodeller samt dess inställning
 • Analysera och beskriva de förändringar inom reläskyddstekniken som övergången till smarta elnät innebär.
 • Arbeta inom elkraft på ett säkert sätt ur arbetsmiljö hänseende och följa branschens lagar, förordningar och branschpraxis samt kunna utföra en riskanalys av uppdraget.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

Antal fysiska träffar: 6 stycken

INFO

Poäng
225 YH-poäng, 1 år

Utbildningsort

Malmö, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

27 augusti 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad