Mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Saknar du behörigheter för Programmering 1?
Läs mer under fliken ”Behörighet”.

VAD GÖR EN MJUKVARUUTVECKLARE EL- OCH AUTONOMA FORDON?

Som mjukvaruutvecklare el- och autonoma fordon arbetar du med att utveckla mjukvaror inom fordonsindustrin. Branschen behöver specifik kompetens och kunskap att utveckla tekniken inom bland annat säkerhet, självkörande bilar och elektrifiering.

En stor del av arbetet innebär också…

Att programmera och utveckla inbyggda system. Som mjukvaruutvecklare el och autonoma fordon jobbar du mycket med elektronik och mjukvara.

Jobbmöjligheter

Staten ska fram till år 2023 satsa en miljard på att få den svenska industrin att utveckla fordon drivna på el och biogas. Företagen inom denna bransch har ett stort anställningsbehov av yrkesrollen och ser utbildningen som mycket viktig för den digitaliserade fordonsindustrin.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för utbildningen sitter viktiga representanter från branschen. Vill ditt företag också vara en del av YrkesAkademins utbildningar? Kontakta oss!

                            

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Grundläggande behörighet

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskilda förkunskaper

Betyg E/G/3 i följande kurser:

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100 poäng

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Motsvarande kunskap kan t.ex. ha erhållits genom yrkeserfarenhet inom handel med kund bemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp. Du använder då blanketten för att redogöra för din ”reella kompetens” och bilägger ansökan precis som med betygskopior.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Behörighetsgivande förutbildning

Om du saknar den särskilda behörigheten i Programmering 1 har du möjlighet att gå den behörighetsgivande förutbildningen. Anmäl dig till Ola Olanders, ola.olanders@ya.se.

Utbildningen är kostnadsfri med distansupplägg.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten för Matematik 2 har en möjlighet att läsa kursen som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekursen.

Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Introduktion till mjukvaruutveckling för automotive, 10 YH-poäng
 • Introduktion programmering automotive, 15 YH-poäng
 • Programmering och utveckling av inbyggda system, 80 YH-poäng
 • Krav och design, 10 YH-poäng
 • Continuous Integration, 20 YH-poäng
 • Versionshanteringssytem och strategier, 10 YH-poäng
 • Kommunikationsprotokoll, 15 YH-poäng
 • Examensarbete, 15 YH-poäng
 • LIA, Praktisk tillämpning i mjukvaruutveckling, 50 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas till stor del på engelska. Det generella språket för programmerare är engelska. De kommer också att jobba i en allt mer internationaliserad miljö som fordonsbranschen är. 

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Värdera och analysera de problemställningar och begrepp som ligger till grund för mjukvaruutveckling
 • Bedöma och tillämpa gällande standarder inom el- och autonoma fordon
 • Implementera agilt arbetssättet i processen
 • Självständigt tillämpa, underhålla och vidareutveckla integrationssystem
 • Analytiskt värdera olika strategier för hantering av versioner
 • Självständigt utveckla felsöka och enhetstesta en mjukvara för el- och autonoma fordon
 • På ett strukturerat sätt bryta ner krav till en arkitekturdesign, samt implementera ett kravhanteringsverktyg i processen
 • Självständigt och strukturerat kunna arbeta med modellbaserad utveckling och kunna kalibrera och analysera signaldata
 • Självständigt kunna tillämpa, underhålla och vidareutveckla makefiler och script
 • På ett självständigt och strukturerat sätt tillämpa de olika kommunikationsprotokollen och hur man med hjälp av analysverktyg kan analysera och övervaka information på protokollen

INFO

Poäng
225 YH-poäng, 1 år

Utbildningsort

Trollhättan

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

10 september 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad