Systemutvecklare .NET

Andreas

Man lär sig mycket och lärarna förklarar på ett enkelt sätt!

AndreasStuderar systemutvecklare.NET

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN SYSTEMUTVECKLARE?

Som systemutvecklare utvecklar du allt från appar och delsystem till stora övergripande system för till exempel en industriproduktion. Arbetet innebär att du arbetar i team där både individuella och gemensamma projekt ingår. Ansvarstagande och samarbetsförmåga är alltså två egenskaper som är bra att ha.

En del av arbetet innebär också…

Att ha nära kontakt med de som ska använda systemet för att få en bra inblick i vilka problem som ska lösas, även teknisk support efter avslutat projekt kan vara en del av din vardag.

Programmering är ofta själva kärnan i systemutvecklarens arbete. Ett utvecklingsprojekt består av flera bitar som till exempel design, programmering och test. Som systemutvecklare kan du vara med och arbeta med alla bitar i projekten eller så är du specialist inom ett område.

Jobbmöjligheter

Systemutvecklare är ett brett yrke som återfinns inom de flesta branscher och jobbmöjligheterna är nästintill oändliga. Eftersom att utbildningen och branschen är så pass bred, finns det stora möjligheter att byta inriktning utan att skola om sig.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är bunden med föreläsningar på plats varje vecka i Örnsköldsvik. Den som studerar Systemutvecklare .NET i Örnsköldsvik är garanterad en bostad av Övikshem. Se bara till att skicka in ansökan om bostad innan sista datum, som brukar vara kring mitten av augusti. Läs mer på Övikshem.

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag: Eurocon, Sogeti, Bosch Rexroth, CGI, CoreIT, Clavister, BAE Systems, XLENT, Örnsköldsvik kommun, Mittuniversitetet.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

FÖRKUNSKAPSKRAV

Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskilda förkunskaper:

 • Lägsta betyget E i Svenska 1 eller betyget Godkänd i Svenska A
 • Lägsta betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik B
 • Lägsta betyget E i Engelska 6 eller betyget Godkänd i Engelska B
 • Lägsta betyget E i Programmering 1 eller betyget Godkänd i Programmering A*

*Finns som preparandkurs att köpa i webbshop.

Obs! Preparanden är bara aktuell för dig som gör en sen ansökan.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa vissa kurser som innehåller de viktigaste delarna från  respektive gymnasiekurs.

Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Agil systemutveckling i team – 15 yh-poäng
 • Databasutveckling – 40 yh-poäng
 • Examensarbete – 20 yh-poäng
 • LIA 1 – 50 yh-poäng
 • LIA 2 – 100 yh-poäng
 • Objektorienterad programmering – 30 yh-poäng
 • Programmeringsverktyg för .NET – 30 yh-poäng
 • Publiceringsverktyg – 20 yh-poäng
 • Systemtestning – 15 yh-poäng
 • Utveckling av webbapplikationer – 40 yh-poäng
 • Utveckling av Windowsapplikationer – 40 yh-poäng

Summa: 400 yh-poäng

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om:

 • Tekniska möjligheter med .NET-plattformen
 • Syntaxer och objektorienterad programmeringsteknik
 • Systemutveckling för olika plattformar
 • Utveckling av stilmallar för olika användargränssnitt
 • Publiceringsverktyg i form av CMS/WCMS
 • Databasutveckling och databasadministration
 • Datastrukturer, algoritmer och designmönster
 • Leanfilosofi och agila metoder för systemutveckling

INFO

Poäng
400 YH-poäng, 2 år

Utbildningsort

Örnsköldsvik

CSN

Alla YH-utbildningar är kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

27 augusti 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad