Marketing Automation Specialist

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN MARKETING AUTOMATION SPECIALIST?

Som marketing automation specialist ska du leda förändringen från traditionell marknadsföring och försäljning mot automatiserade marknadsföringsinsatser baserat på data. I rollen jobbar du bland annat med strategiutveckling, datahantering, kommunikation och teknologilösningar.

En stor del av arbete innebär också…

Att hantera och segmentera CRM-data för målgruppssegmentering och intressestyrd marknadsföring. En marketing automation specialist ska också kunna analysera data.

Jobbmöjligheter

Digital marknadsföring och försäljning har haft en kraftig tillväxt och yrkesrollen är efterfrågad av branschen. Via mätningar som gjorts av digital mognad kan vi se att knappt hälften av Sveriges företag gör digitala mätningar av kundbeteendet i sina digitala kanaler.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 10 fysiska träffar under utbildningens 2 år.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Grundläggande behörighet:

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskild behörighet:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Matematik 2, 100p*

*Finns som preparandkurs att köpa i vår webbshop.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Motsvarande kunskap kan t.ex. ha erhållits genom yrkeserfarenhet inom handel med kund bemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp. Du använder då blanketten för att redogöra för din ”reella kompetens” och bilägger ansökan precis som med betygskopior.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa vissa kurser som innehåller de viktigaste delarna från  respektive gymnasiekurs.
Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Content Management, 45 YH-poäng
 • Customer relationsship management (CRM), 40 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YHpoäng
 • Kundcykel – RACE-modellen, 30 YH poäng
 • Lagar och förordningar, 40 YH-poäng
 • Lead Generation & Market Automation, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 – Marketing automation, 70 YH-poäng
 • Social Media, 35 YH-poäng
 • Terminologi Digital marknadsföring, 10 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Leda säljprocesser och kampanjer målfokuserat samt driva affärsmässiga förhandlingar på svenska och engelska.
 • Tillämpa varumärkesbyggande och/eller transaktionell marknadsföring utifrån givna mål.
 • Agera sammanhållande kring försäljning med särskilt fokus på marknad, sälj och kundsupport men också i relation till content och social media närvaro.
 • Kunna arbeta självständigt och i team med inriktning digital försäljning och marknadsföring.
 • Leda en förändringsprocess från mer traditionell marknadsföring och försäljning till marknads automation och användning av digital marknadsföring och genering av
 • Bistå företagsledningen som resurs vid anpassning av bolagets strategi att inkludera digitala användningar och möjligheter.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

Antal fysiska träffar: 10 stycken.

INFO

Poäng
400 YH-poäng,  2 år

Utbildningsorter

Helsingborg, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Kursstarter

3 september 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad