Marketing Automation Specialist

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Vill du jobba i en bransch som är på stark frammarsch? Är du intresserad av marknadsföring och försäljning i digitala kanaler? Då kan Marketing Automation Specialist vara något för dig!

Att jobba som Marketing Automation Specialist

Som Marketing Automation Specialist jobbar du med att leda digitala marknadsföringsinsatser baserade på data och analys. Arbetet involverar strategiutveckling, content management och analys, men består även av att hantera kunddata för målgruppssegmentering och intressestyrd marknadsföring. En specialist inom Marketing Automation bistår ofta företagsledningen vid anpassning av bolagets utveckling mot digital marknadsföring och försäljning.

En utbildning som ger dig spetskompetens

YrkesAkademins utbildning Marketing Automation Specialist är en av Europas första distansutbildningar inom datadriven marknadsföring och försäljning. Utbildningen ger dig kompetens att leda säljprocesser och kampanjer, och att driva affärsmässiga förhandlingar på svenska och engelska. Du får också verktyg för att leda en förändringsprocess samt att kunna tillämpa varumärkesbyggande marknadsföring utifrån givna mål.

Förutom Marketing Automation Specialist kan du efter utbildningen ha andra roller inom digital marknadsföring, som till exempel Lead Generation Specialist, Marketing Automation Coordinator, Content Marketing Specialist och Digital Marketing Coordinator.

Jobbmöjligheter inom digital marknadsföring

Digital marknadsföring och försäljning är en spännande bransch med stora utvecklingsmöjligheter. Det finns ett stort behov av utbildade specialister inom området och därmed många attraktiva jobbmöjligheter inom intressanta organisationer för den med rätt kompetens. Dessutom finns det stora möjligheter att jobba internationellt med Marketing Automation.

Utbildningens upplägg och omfattning

Utbildningen genomförs på distans med tio fysiska träffar och finns i Helsingborg. Den är uppdelad på tio delmoment och innefattar 400 yh-poäng fördelade på två̊ års heltidsstudier. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen, är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för utbildningen sitter viktiga representanter från branschen. Vill ditt företag också vara en del av YrkesAkademins utbildningar? Kontakta oss!

Axis Communications, Consid, Helsingborgs kommun, ZNQ Media Group, Adsensus, Boxon och Hermods Gymnasium.

  

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Grundläggande behörighet:

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskild behörighet:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Matematik 2, 100p*

*Finns som preparandkurs att köpa i vår webbshop.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Motsvarande kunskap kan t.ex. ha erhållits genom yrkeserfarenhet inom handel med kund bemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp. Du använder då blanketten för att redogöra för din ”reella kompetens” och bilägger ansökan precis som med betygskopior.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa vissa kurser som innehåller de viktigaste delarna från  respektive gymnasiekurs.
Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Content Management, 45 YH-poäng
 • Customer relationsship management (CRM), 40 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YHpoäng
 • Kundcykel – RACE-modellen, 30 YH poäng
 • Lagar och förordningar, 40 YH-poäng
 • Lead Generation & Market Automation, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1- Kundcykel, CRM och analys, 50 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 – Marketing automation, 70 YH-poäng
 • Social Media, 35 YH-poäng
 • Terminologi Digital marknadsföring, 10 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska.

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Leda säljprocesser och kampanjer målfokuserat samt driva affärsmässiga förhandlingar på svenska och engelska.
 • Tillämpa varumärkesbyggande och/eller transaktionell marknadsföring utifrån givna mål.
 • Agera sammanhållande kring försäljning med särskilt fokus på marknad, sälj och kundsupport men också i relation till content och social media närvaro.
 • Kunna arbeta självständigt och i team med inriktning digital försäljning och marknadsföring.
 • Leda en förändringsprocess från mer traditionell marknadsföring och försäljning till marknads automation och användning av digital marknadsföring och genering av
 • Bistå företagsledningen som resurs vid anpassning av bolagets strategi att inkludera digitala användningar och möjligheter.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

Antal fysiska träffar: 10 stycken.

INFO

Poäng
400 YH-poäng,  2 år

Utbildningsort

Helsingborg, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

3 september 2018

Ladda ner informationsblad