Kvalificerad busstekniker el/elhybrid

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Saknar du ”Fordonsteknik – introduktion”?
Fyll i detta formulär.

VAD GÖR EN KVALIFICERAD BUSSTEKNIKER EL/ELHYBRID?

Som busstekniker el/elhybrid har du spetskunskap om alternativa drivmedel och jobbar med att reparera och underhålla el- och elhybridbussar. Bussbranschen vill minska miljöpåverkan och satsar på eldrivna bussar, vilket skapar ett behov av ny kunskap och kompetens hos de anställda.

En stor del av arbetet innebär också…

Du arbetar bland annat med mobila kylanläggningar, elektroniska styr- och övervakningssystem, hydraulik- och pneumatiksystem samt hjul- och utrustningsteknik. Buss är det vanligaste transportmedlet i kollektivtrafiken och för att kunna hantera den tekniska utvecklingen behövs personal med rätt kunskap och kompetens.

Jobbmöjligheter

Branschens behov av kvalificerad personal är stort och akut. Den äldre generationen busstekniker och mekaniker behöver ersättas av nya generationer med mer kvalificerade kunskaper inom bl.a. elektronik och diagnostik. Många yrkesverksamma mekaniker behöver vidareutbilda sig för att klara av felsökning, reparation och underhåll av de nya bussmodellerna med annan drivteknik.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 7 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år.

Vår ledningsgrupp består av representanter från följande företag: Mekka Traffic, Bergkvara Buss, Nobina och Transdev.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Allmän behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E (G eller 3) från följande kurser eller motsvarande:
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
Matematik 1a
Fordonsteknik- introduktion 200 p eller motsvarande reell kompetens
Vidare behöver den sökande inneha giltigt körkort med behörighet B.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Bussar och dess komponenter,
  introduktion 20 poäng
 • Bussars bromsar, hjälpsystem,
  hjul- och utrustningsteknik 15 poäng
 • Hydraulik och pnematiksystem i bussar 10 poäng
 • Bussar med el/elhybrid introduktion 10 poäng
 • El elektronik och elintegration
  i bussar 60 poäng
 • Säkert arbete på och i elfordon 20 poäng
 • Delsystem, integration
  el/elhybridbussar 40 poäng
 • Bussars elektroniska styr och-
  övervakningssystem 15 poäng
 • Mobila kylanläggningar
  och brandsäkerhet i bussar 10 poäng
 • LIA –
  Praktiskt arbete med el/elhybridbussar 80 poäng
 • Examensarbete inriktning:
  kvalitet och förbättring 20 poäng

Total: 300 poäng

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:
1. utförligt beskriva el/elhybridbussars komponenter och deras funktion samt felsöka, diagnosticera och föreslå rätt verktyg, hjälpmedel och arbetsmetoder för service och reparationer samt utföra för uppgiften erforderlig dokumentation
2. kunna bedöma säkerheten i arbete på och i bussar med eldrift samt utföra enklare riskanalyser med hänsyn till de gällande rekommendationer från tillverkare, elsäkerhetsverket och MSB
3. utförligt beskriva funktionen och användningsområdet hos kraftelektroniken och frånskiljarna, batterier och kraftkondensatorer och transmissionssystemen samt hur dessa samverkar och kommunicerar
4. sörja för att företagets verkstad bidrar till kundtillfredsställelse genom optimalt utförda diagnoser och reparationer
5. genom ett analyserande förhållningssätt kunna bedöma etablerade processer och arbetsmetoder ur ett elsäkerhets-, arbets- och miljösäkerhetstänk men även, i beaktande av leveranssäkerhet och ställtider, kunna föreslå förbättringar

Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
300 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsort

Malmö, DISTANS

Järfälla, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

Malmö: 26 mars 2018, januari 2019

Sista ansökningsdag

Malmö: Ansökan är stängd.

Ladda ner informationsblad