Hotel Supervisor

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

ANSÖKAN

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN HOTEL SUPERVISOR?

Som Hotel supervisor har du ett helhetsansvar för reception, konferens och housekeeping. Du jobbar bland annat med schemaläggning, ledarskap, försäljning, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet på ett hotell.

En stor del av arbetet innebär också..

Du som hotel supervisor ska också jobba med att kompetensutveckla personalen för att öka attraktiviteten i branschen. Personligen bör du kunna hantera såväl gäster som medarbetare samt stressiga situationer.

Jobbmöjligheter

Besöksnäringen växer och räknas som världens största och snabbaste växande näring. I branschen finns ett stort behov utav denna yrkesroll för att möta den framtida utvecklingen.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på halvtid och det är totalt 5 fysiska träffar under utbildningens 2 år.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för utbildningen sitter viktiga representanter från branschen. Vill ditt företag också vara en del av YrkesAkademins utbildningar? Kontakta oss!

Radisson Blu, Elite Hotels, Akademihotellet, Uppsala kommun, Stockholms universitet, Park Inn by Radisson

    

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Grundläggande behörighet:

Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning.

Särskilda förkunskaper

Betyg E/G/3 i följande kurser:

Hotell- och turistprogrammet

 • Engelska 6, 100p
 • Logi, 100p
 • Service och bemötande 1, 100p

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Motsvarande kunskap kan t.ex. ha erhållits genom yrkeserfarenhet inom handel med kund bemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp. Du använder då blanketten för att redogöra för din ”reella kompetens” och bilägger ansökan precis som med betygskopior.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa vissa kurser som innehåller de viktigaste delarna från  respektive gymnasiekurs.
Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Arbetsledning, 40 YH-poäng
 • Ekonomi och revenue managment, 20 YH-poäng
 • Examensarbete 15
 • Försäljning, reception, konferens och housekeepingområdet, 40 YH-poäng
 • Kommunikation, värdskap och kundbemötande, 20 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1- hotell specifika arbetsområden, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 – arbetsledning, 30 YH-poäng
 • Miljö, hållbarhet och CSR, 10 YH-poäng
 • Online marknadsföring och CRM, 20 YH-poäng

Denna utbildning kommer att bedrivas delvis på engelska. 

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 1. Inneha en arbetsledande befattning inom driftverksamheten på hotell och konferens
 2. Introducera, leda, motivera och handleda personal
 3. Skapa ett effektivt teamarbete med fokus på bra arbetsmiljö
 4. Planera, schemalägga och övervaka arbetet i en reception
 5. Kunna sälja, planera, administrera och lönsamhetsberäkna konferenser från förfrågan till fakturering och uppföljning
 6. Organisera, ansvara för och planera Housekeeping
 7. Ansvara för efterlevnad av lagar och förordningar med avseende på miljö, hållbarhet och säkerhet
 8. Planera och utveckla arbetet med etiska och hållbarhetsinriktade förtecken
 9. Arbeta med fokus på innovation och utveckling och fortsatt lärande
 10. Självständigt beräkna och offerera tjänster med tillämpning av ”revenue”
 11. Självständigt prognostisera och följa upp budgetplaner
 12. Aktivt arbeta för att minska miljöpåverkan i sättet hotellets arbete utförs genom att planera och skaffa rätt resurser
 13. CSR-arbete och planering
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt. Just denna utbildning är på halvtid vilket innebär att du bör studera cirka 20 timmar i veckan.

Antal fysiska träffar: 5 stycken

INFO

Poäng
225 YH-poäng, 2 år

Utbildningen bedrivs på halvtid.

Utbildningsort

Uppsala, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

2 januari 2019

Sista ansökningsdag

15 oktober 2018

Ladda ner informationsblad