Grävmaskin.

Anläggningsmaskinförare

Grävmaskin – Hjullastare

FÖRKUNSKAPSKRAV

  • Grundskolekompetens.
  • Svenska grund eller svenska som andraspråk grund eller motsvarande
  • B-körkort

INFORMATION

Utbildningsort

Piteå

Falun

Växjö

Eskilstuna

Totalt antal gymnasiepoäng

1100

Utbildningens längd

Ca 44 veckor

Studietakt

Heltidsstudier dagtid, 20 gymnasiepoäng per vecka.

Studieform

Lektionsundervisning både teoretisk och praktisk dagtid i YrkesAkademins lokaler.

Planerad kursstart

Piteå

10 september 2018. Sista ansökningsdag 12/8.

Falun

20 augusti 2018. Ansökningsperiod 12/6 – 31/7.

Informationstillfälle för yrkesutbildningar fredagen den 17 augusti kl 10.00 på Teatergatan 3, Falun (Kulturhuset Tio14).

oktober 2018

Eskilstuna

Preliminär start Januari 2019

Växjö

Löpande intag.

Sök till utbildningen

Ansökan Falu kommun

Ansökan Piteå kommun

Ansökan Växjö kommun

Ansökan Eskilstuna kommun

CSN

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån. De studerande står själva för t.ex. kurslitteratur.

Ladda ner Produktblad

Anläggningsmaskinförare Piteå
Anläggningsmaskinförare Falun
Bygg och anläggning med inriktning anläggningsmaskin Växjö

Anläggningsmaskinförare är ett samlingsnamn för alla som arbetar med jordförflyttande maskiner

Anläggningsförare

Här ingår bland annat grävmaskin, hjullastare (lastmaskin). För att enkelt få jobb är det bra om du kan köra flera olika typer av maskiner.

YrkesAkademin har utbildat maskinförare sedan 1998. Utbildningen genomförs enligt BYN/TYA:s utbildningsplaner samt följer det som regionala yrkeskommitteer och branschen kräver. Vår personal är vana att arbeta med vuxna och har en stor erfarenhet av yrket som de undervisar i. Yrkesutbildningen innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt som varvas under hela utbildningstiden. Betyg enligt kursplan. Grundkursen är på 1100 gymnasiepoäng.

Ämne – Anläggningsförare

Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska syfta till att eleven utvecklar
förmåga att arbeta med och framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att
utföra service och underhåll på dessa.

Utbildningen ska leda till att du:

• utvecklar kunskaper om hur modern navigationsutrustning används
• utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet
• utvecklar kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk
• utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet
• utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling
• utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom bygg- och anläggningsarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen.
• utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder
• utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet

Undervisningen genomförs så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för Dig. Arbetsuppgifter genomförs med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge Dig möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att Du får möjlighet
att utföra dina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Kurser

Kursinnehållet varierar för respektive kommun. Se befogade PDF-filer under produktbladen.

Certifiering

Efter genomförd godkänd utbildning får du ett utbildningsintyg på den anläggningsmaskin man är utbildad för, efter 30 månaders yrkeserfarenhet byts utbildningsintyget ut till ett yrkesbevis. Utbildningsintyget och Yrkesbeviset utfärdas av TYA (Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd).

Söka till utbildningen

Kontakta din lokala vuxenutbildning för att göra ansökan. Många kommuner har idag ansökan via internet.

Kontaktformulär