Fastighetsutbildning

Grundutbildning för fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker

Att jobba som fastighetsvärd/skötare/tekniker är frihet under ansvar – utearbete växlas med innearbete och många kontakter med kunder.

Jobbet innebär att ge service till kund/hyresgäst, mindre reparationer, arbeta med utemiljö och besiktningar. Du behöver ha både tålamod och vara diplomatisk för att passa för yrket. Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag, kommuner är ofta fastighetsskötsel en kombination av alla tre roller.

Fastighetsutbildning delas upp i tre olika inriktningar som ger kunskaper om bland annat byggnader, tekniska anläggningar, dokumentation, service, drift, underhåll och arbete i närhet med kunder och boende.

  • Fastighetsvärd – du är fastighetsägarens ansikte på fältet.
  • Fastighetsskötare – ansvarar för inre och yttre skötsel.
  • Fastighetstekniker – ansvarar för att genomföra skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system. Det innebär att fastighetsteknikern i sitt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar.

Kombination av tre yrkesroller

Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag och kommuner är ofta yrkesrollen en blandning av det som tidigare var husvärdens, besiktningsmannens, fastighetsvärdens, fastighetsskötarens, fastighetsteknikerns uppgifter.

Viktigast av allt

Den sociala kompetensen har ända från början varit den viktigaste biten. Man kan vara hur bra som helst på att  fixa spisar snabbt och enkelt, men den sociala kompetensen är ändå viktigast. Man måste kunna bemöta olika typer av människor.

Teori och praktik

Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) motsvarande cirka 30 % av den totala utbildningstiden. Under praktiken (APL) får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter och nya praktiska kunskaper.
– YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning.
– Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen via APL/praktik.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Yrkesutbildningen föregås av en testmodul, rikttid på 1-4 veckor. I modulen ingår studiebesök, information om de olika yrkesinriktningarna, teoretiska och praktiska test som leder till en individuell utbildningsplan för de deltagare som går vidare till utbildningen. Den individuella utbildningsplanen sätt ihop utifrån utbildningens olika moduler och vald inriktning.

Yrkesutbildning – rikttid  cirka 40 veckor

Utbildningens tre olika inriktningar, fastighetsvärd/-skötare/-tekniker, ger kunskaper om uppbyggnad och funktion i energitekniska anläggningar, teknisk dokumentation, service, drift och underhåll samt arbete i närhet med kunder och boende. I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) motsvarande cirka 30% av den totala utbildningstiden. Under praktiken  (APL) får deltagarna möjlighet att utveckla de teoretiska kunskaperna så att de blir omsatta till praktiska färdigheter och nya praktiska kunskaper.
– YrkesAkademin levererar teoretisk utbildning.
– Arbetsplatsen står för den praktiska utbildningen via APL/praktik.

Olika moduler i utbildningen

Byggnad utvändigt och invändigt samt utemiljö, elsystem, kylsystem, luftbehandlingssystem, styr- och övervakningssystem, styr- och regler, VA-system, värmesystem, tele- och datasystem, transportanläggningar, miljö, säkerhet, företagsekonomi grund, fastighetsekonomi, affärsmannaskap, lagbunden juridik och branschregler, ledarskap/medarbetarskap, kommunikation/kundservice, fastigheter i samhället.

Utbildningen kan ha lokala variationer.

0770 – 18 60 30

Terese

Utbildningen är mycket bred och ger utrymme till mycket diskussioner både i små grupper och hela klassen. Vi byter erfarenheter med varandra, både utbildare och elever sinsemellan.

TereseUtbildningsdeltagare fastighetsutbildning
Amanda

Lärarna är uppdaterade och bjuder in många bra företag och föreläsare. Alla studiebesök vi gjort har gett en inblick i vad vi kan komma att möta i våra framtida yrkesroller.

AmandaUtbildningsdeltagare fastighetsutbildningen

FÖRKUNSKAPSKRAV

  • Bedömning via testmodul.
  • Goda kunskaper i svenska språket.

INFORMATION

Orter

Borås, Varbergsvägen 38
Eskilstuna, Svista Industriväg 4
Gävle, Forskargatan 15
Kristianstad, Karpalundsvägen 39
Linköping, G. Tanneforsvägen 17A
Skövde, Kåsatorpsvägen 5
Stockholm/Sundbyberg, Rissneleden 142
Sundsvall, Gärdevägen 3
Uppsala, Kungsängsvägen 31
Västervik, Östra Kyrkogatan 53
Växjö, Arabygatan 80

Du som vill gå utbildningen

Arbetsmarknadsutbildningarna riktar sig till dig som är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Kontakta din arbetsförmedlare och gör intresseanmälan.

_CAP5644web


Ladda ner Produktblad

Fastighetsutbildning