Fastighetsingenjör – Distans

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan

VAD GÖR EN FASTIGHETSINGENJÖR?

Att vara den som ansvarar för att bevaka den tekniska utvecklingen, alla innovationer, hur marknaden inom energisektorn utvecklar sig, det är och kommer att vara ett av de viktigaste arbetena i fastighetsbranschen. Att ha ansvaret för att det egna företaget alltid ligger i framkant av utvecklingen. Att sedan kunna göra upphandlingar på ett effektivt och lönsamt sätt gör den tekniske förvaltaren till en nyckelperson i förvaltningsföretaget.

Varför inte vara med och styra fastighetsbranschen in i hållbar klimatutveckling? Skaffa en utbildning som gör att du har den mest efterfrågade kunskapen i framtiden!

Ansvar

Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsingenjören har huvudansvaret för att optimera fastighetens värme, ventilation och andra tekniska system och att hyresgästerna får en bra service. Det innebär att utveckla drift- och underhållsverksamheten och samtidigt ha ett kostnadsansvar för detta. Fastighetsingenjören har ansvar för de kvalificerade upphandlingar som berör fastighetssystemen. Arbetet innebär ibland en ledarroll med personalansvar.

Arbetsplatsen

Fastighetsingenjörer arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar och hur verksamheten organiseras.

Jobbmöjligheter

Efterfrågan på fastighetsingenjörer är och kommer att vara stor i framtiden. Nya tekniska lösningar kräver hela tiden aktuell kunskap. Bostadsbygge, klimat- och miljömål och  pensionsavgångar gör att efterfrågan på arbetskraft kommer att vara fortsatt stor.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E (G eller 3) i följande gymnasiekurser eller motsvarande:
Matematik 2a/b/c (B)
Svenska 1 (A)

24 månaders dokumenterad yrkeslivserfarenhet på heltid (alternativt deltid omräknat till heltid) med relevanta arbetsuppgifter inom fastighets-, teknik-, bygg- eller energisektorn.

Reell kompetens

I de fall det saknas skriftlig dokumentation kan den sökande åberopa reell kompetens, i ansökan på yh-antagning.se, för att anses behörig. För att vi ska kunna fastställa att den sökande har den reella kompetens som krävs utförs validering.

 1. Den sökande lämnar in en självskattningsblankett samt dokumentation eller på annat sätt bekräftelse av kunskaper/erfarenheter.
 1. Vi granskar inskickade dokument för att avgöra om den sökande har reell kompetens, trots att viss dokumentation saknas.
 1. Vid behov utförs muntliga eller skriftliga prov för att säkerställa att den sökande har kompetens motsvarande förkunskapskraven.
 1. Den sökande erhåller ett intyg som styrker behörighet eller inte.

Utifrån valideringen avgörs om den sökande har den reella kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Den reella kompetensen kan den sökande ha fått genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Ledarskap och arbetsdelning
 • Miljö- och säkerhet
 • Projektledning
 • Byggnadsteknik
 • Integrerade system – installationsteknik
 • Fastighetsautomation, styr- och reglerteknik
 • Energioptimering och energianalys
 • Fastighetsunderhåll
 • Ekonomistyrning och affärsmannaskap
 • Examensarbete
Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning ska den studerande ha kompetens för att kunna arbeta som:

 • fastighetsingenjör
 • teknisk förvaltare
 • driftingenjör
 • vvs-ingenjör

Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det förekommer några fysiska träffar som det är viktigt att delta på. Mellan träffarna har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Halvtidsstudier innebär att du bör studera cirka 20 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
200 YH-poäng, halvfart, 1,5 år

Utbildningsort

Distans*, Göteborg

*Utbildningens första fysiska träff kommer att ske i Göteborg. Därefter kommer träffar att förläggas på orter baserat på vart de studerande är bosatta exempel på andra orter är Malmö, Uppsala, Sundsvall, Stockholm.

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

Inga planerade starter.

Sista ansökningsdag

Ladda ner informationsblad