Drift- och Fastighetstekniker

David

Jag blev positivt överraskad eftersom utbildningen var mer avancerad än jag trodde och mer fokuserad på teknik, vilket jag gillade eftersom jag har ett teknikintresse!

DavidDrift- och fastighetstekniker
Pontus

Det mest givande med utbildningen var blandningen mellan de teoretiska kurserna och våra LIA-perioder. Kan inte tänka mig ett bättre sätt att bli mer förberedd på verkligheten.

PontusDrift- och fastighetstekniker

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Saknar du behörigheter för Praktisk ellära?
Läs preparandutbildningen här.

VAD GÖR EN DRIFT- OCH FASTIGHETSTEKNIKER?

Som drift- och fastighetstekniker är du en nyckelperson med ansvar för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du träffar mycket människor i arbetet och bör därför skapa goda relationer med såväl hyresgäster och arbetskamrater. Du kommer också att få ansvar för att styra och leda inhyrda entreprenörer och hantverkare på ett professionellt sätt.

En stor del av arbetet innebär också…

Att energieffektivisera och driftoptimera befintliga anläggningar och system inom värme, ventilation, vatten, kyla och el. Det innebär att du får göra nulägesanalyser av befintlig teknik och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten både ekonomiskt och tekniskt.

Det är ett fritt jobb under ansvar där du jobbar såväl praktiskt som teoretiskt och med stora möjligheter att själv planera och styra ditt arbete.

Jobbmöjligheter

För att lyckas med de stora förändringar som nu sker i branschen, som teknikutveckling, digitalisering och energiomställning så behövs ett tillflöde av nya medarbetare. För att ersätta pensionsavgångar men också för att tillföra branschen ny kompetens från utbildning och forskning.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 13 fysiska träffar under utbildningens 1,5 år.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen för utbildningen sitter viktiga representanter från branschen. Vill ditt företag också vara en del av YrkesAkademins utbildningar? Kontakta oss!

HSB Dalarna, Kopparstaden, Riksbyggen Dalarna, Lugnetgymnasiet och Skoglunds.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Är du intresserad av att byta yrkeskarriär?

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Det innebär att det finns möjlighet att få tillträde till utbildningen, utan att uppfylla vare sig de allmänna eller de särskilda förkunskapskraven, om man genom annan utbildning, yrkesarbete eller personlig fallenhet för teknik bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Allmän behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

-Lägst betyget E (G eller 3) i följande:
Svenska: Sv 1/Sv som andraspråk 1 eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
Matematik: Ma 1 a/b/c eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.

-Lägst betyget E (G eller 3) i minst en av följande kurser, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat
sätt:

VVS- och fastighetsprogrammet

 • Praktisk ellära, 100 p
 • Energiteknik 1, 100 p
 • Mät- och reglerteknik, 100p
 • Fastighetsservice – byggnader, 100 p

El- och energiprogrammet

 • Mät- och reglerteknik, 100 p
 • Drift, underhåll, säkerhet och miljö, 200 p
 • Programmerbara styrsystem, 100 p

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Branschanpassad ekonomi och juridik 25 poäng
 • Driftteknik 1 20 poäng
 • Driftteknik 2 30 poäng
 • Driftteknik 3 15 poäng
 • Energieffektivisering 30 poäng
 • Examensarbete 15 poäng
 • Fastighetsautomati 20 poäng
 • Fastighetsteknik 1 25 poäng
 • Fastighetsteknik 2 15 poäng
 • Fastighetsägarens egenkontroll 15 poäng
 • Lärande i arbete – yrkesroll 25 poäng
 • Lärande i arbete- fastighetsteknik 25 poäng
 • Lärande i arbete- energieffektivisering 40 poäng

Totalt: 300 poäng

Utbildningens mål

Utbildningens mål

Det primära målet för utbildningen Drift- och fastighetstekniker är att leda till jobb inom ett relevant yrkesområde och där marknaden idag saknar en viktig komponent – personer med en bred kunskap om fastigheter avseende system och energikonsumtion samt miljö.
Utbildningen syftar till att utbilda drift- och fastighetstekniker med kunskaper inom projektkunskap, installationsteknik, värmesystem, ekonomi, byggnaders klimatskärm, ventilationssystem, elteknik, kylteknik, energioptimering och kommunikation.
En fjärdedel av utbildningen är LIA (lärande i arbete), där studenten använder sig av sina nya kunskaper och tillsammans med handledare vidareutvecklar dessa.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om:

 • IT-system inom styr- och regler
 • Relevanta tekniker i såväl moderna som äldre fastigheter
 • Fastigheters byggnadsfysik/klimatskärm i såväl moderna som äldre fastigheter
 • Modern och äldre fastighetsautomation
 • Modern och äldre VVS-teknik
 • Modern och äldre kylteknik
 • Modern och äldre ventilationsteknik
 • Miljöanpassad energieffektivisering och energioptimering
 • Resurshushållning för ett hållbart samhälle
 • Verksamhetsbaserad projektledning
 • Verksamhetsstyrning utifrån kundbehov
 • Ekonomiska och juridiska konsekvenser av olika åtgärder
 • Det professionella mötet med kolleger och kunder.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
300 YH-poäng, 1,5 år

Utbildningsort

Falun, DISTANS
Uppsala, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

Falun: 27 augusti 2018
Uppsala: 27 augusti 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad