Jobba som chaufför – passar det dig?

Yrkesförarutbildning

När du väljer att arbeta som kombinationsförare är det viktigt att du från början sätter dig in i vad yrket innebär. Tiderna inom transportbranschen är ofta varierande, din vardag kan bli annorlunda än tidigare. Genom utbildningen ger vi dig behörigheterna och färdigheterna att klara av detta.

Målgrupp

Utbildningens huvudsakliga målgrupp är personer som varit länge arbetslösa och som uppfyller utbildningens inträdeskrav, personer som fått arbetsmarknadsstöd minst 300 dagar på grund av arbetslöshet eller partiellt arbetsföra, men även andra arbetslösa eller av arbetslöshet hotade kan söka.

Kontaktperson: Peter Knuts

0500-562 416

Utbildningsort

Center for International Studies
Handelsesplanaden 6
66 100 Vasa, Finland

Utbildningens innehåll och upplägg anpassas efter dina förkunskaper

1 – Orienteringsskede 20 dagar

Handledning av studierna
Göra studieplan
Påbörja/handleda inlärningsdagboken
Påbörja/handleda uppgörande av portfolie
Övningar inför jobbsökande

2 – Anskaffande av körrättigheter 20 dagar

För elev som saknar C-klassens körrättighet, skaffas
den för körkortet nödvändiga undervisningen enligt
normala bil-skoltimmar.
Fokus på de specialkrav som ställs för CE-körrätt.

3 – Chaufförens yrkesförmåga 120 dagar

Utbildning på grundnivå enligt chaufförers yrkeskompetens
direktiv. Person som har avlagt detta program kan
delta i provet för yrkeskompetens för yrkesförare.

• Vägtrafikens sociala omgivning – Sociallagstiftning och tillhörande regelverk.
• Nyttofordons teknik
• Säkerhet – ADR, första hjälpen, etc
• Körsätt – miljö, säkerhet, ekonomi
• Kundbetjäning – yrkeschaufförens roll
• Verksamhetsförmåga – fysiska och psykiska krav i arbetet
• Godstransporter – lastning och användning, regler för godstrafik, ekonomisk miljö och marknadssystem.
• Individuell körundervisning – övningar som ger yrkesmässigt, ansvarsfullt körsätt.

Upplägg

Skoldagens längd är 7 timmar.
Teorilektion är 45 minuter.
Körundervisningslektion samt hanteringsövning i samband
med körundervisning är 50 minuter.

Kostnader för eleven

Du står för kostnader gällande anskaffning körkort samt kostnaderna för behövliga dokument som fotografier och läkarintyg.

BEHÖRIGHETSKRAV

  • 21 år
  • Giltiga B / C – körkort
  • Läkarintyg för C/CE-körkort, om deltagaren anvisas till utbildningen
  • Utdrag ur körkortsregistret (inga allvarliga trafikförseelser på senare tid)
  • Svenska språkkunskaper
  • Intresse av att arbeta inom transportbranschen, kunna arbeta obekväma arbetstider/skiftarbete

Utbildningsstart

Yrkesförare med B-körkort: kursnummer 665314
Start: 4.4.2016
Sista ansökningsdag: 11.3.2016
Intervjuer: 22.3.2016
Yrkesförare med C-körkort: kursnummer 665342
Start: 2.5.2016
Sista ansökningsdag: 11.3.2016
Intervjuer: 22.3.2016

Utbildningsslut

Utbildningen slutar 7.12.2016

Ansökan

Du kan söka till utbildningen via den ansökningsblankett som finns på te-tjanster.  Undermenyn Aktuell arbetskraftsutbildning.

Fyll i ansökan omsorgsfullt med goda motiveringar som framhäver din förkunskaper till utbildningen. På basen av din ansökningar väljs ett antal ut för intervju. Som hinder för att väljas till utbildningen ses bland annat grova förseelser i trafiken.

OBS! Till ansökan bör bifogas körkortets övervakningsdel. Övervakningsdelen kan beställas elektroniskt från TRAFI. Uppgifterna sänds per post till beställaren, ej till utbildaren eller Arbetskraftsbyrån. Vid beställande av utdraget uppbärs en avgift som erläggs via nätbank, 15€ eller om man beställer via postförskott 20,60€. Utan utdrag behandlas ej din ansökan.

Intervju hålls vid Österbottens arbets- och näringsbyrå, Vasa kontoret. Till de som väljs sänds en kallelse via post eller SMS.

Tilläggsuppgifter

Mera information om studieförmåner som kan erhållas under utbildningen får från:
Jobblinjens utbildningsrådgivning tel. 0295 020 712
må-to kl. 9–17, fre kl. 9–16.15 eller
utbildningsradgivning@te-byran.fi

Ladda ner Produktblad

Yrkesförare Finland
CAP dagar information och kurser