Bygglovshandläggare

Thanaa

Att studera till bygglovshandläggare är jättespännande och jag har fått mycket information om olika lagstiftningar, förordningar, lagar, och om organisationer och förvaltningar. Som nyanländ har jag fått stor hjälp från mina lärare för att gå vidare med studier även ett stöd för att förbättra mitt språk och jag känner mig mer självsäker och ser fram emot att få ett jobb och skapa mitt liv en gång till.

Thanaa

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

ANSÖKAN

Ansökan är stängd.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN BYGGLOVSHANDLÄGGARE ?

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen.

En stor del av arbetet innebär också…

Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Jobbmöjligheter

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma Bygglovshandläggare närmar sig pensionsavgång.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 fysiska träffar under utbildningens 2 år.

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Är du intresserad av att byta yrkeskarriär?

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Det innebär att det finns möjlighet att få tillträde till utbildningen, utan att uppfylla vare sig de allmänna eller de särskilda förkunskapskraven, om man genom annan utbildning, yrkesarbete eller personlig fallenhet för teknik bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, Lägst betyget E/G.
Lägst betyget E/G i följande kurser från Teknikprogrammet*
Arkitektur hus 100 p

*eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Urval

Alla behöriga sökande kallas till ett webbaserat skriftligt urvalsprov. Provet består av uppgifter relaterade till yrkesrollerna där de sökande bedöms utifrån kommunikativ, analytisk och problemlösande förmåga samt deras förmåga att hantera information i tal och skrift. Total maxpoäng: 50.

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

I detta fall kan motsvarande kunskap ha uppnåtts från yrkeserfarenhet inom bygg, anläggning eller teknikyrken. Eller kanske bara genom ett genuint arkitekturintresse. Detta beskriver du i så fall i den speciella blankett som finns och bifogar till ansökan med dina betyg.

Preparandutbildning

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa vissa kurser som innehåller de viktigaste delarna från  respektive gymnasiekurs.

Preparandutbildningen är upplagd så att du arbetar i ditt eget tempo men skall kunna avsluta innan utsatt datum för att hinna skicka din ansökan till utbildningen. För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning via YrkesAkademin. En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Alla preparandkurser finns att köpa i vår WEBBSHOP.

Utbildningens innehåll

KURSER

 • Arkitektur och byggd miljö 30 poäng
 • Bygglovshandläggning och juridik 30 poäng
 • Byggnadsteknik 50 poäng
 • Examensarbete 20 poäng
 • Grundläggande fastighetsbildning 5 poäng
 • Kommunalförvaltning 10 poäng
 • Lärande i arbete 1 50 poäng
 • Lärande i arbete 2  80 poäng
 • Miljölagstiftning & hållbart arbete 15 poäng
 • Praktisk bygglovshandläggning 40 poäng
 • Retorik, kommunikation och pedagogik 10 poäng
 • Samhällsplanering- detaljplanering 30 poäng
 • Samhällsplanering- översiktsplanering 10 poäng
 • Tillsyn 20 poäng

Total: 400 poäng

Utbildningens mål

Utbildningens mål

 1. Yrkesrollen behöver vid varje ärende identifiera, formulera, analysera och lösa de
  frågeställningar som uppkommit i ett komplext sammanhang mellan lagstiftning och kund.
 2. Kommunicera åtaganden och lösningar inom arbetsområdet i nationella, internationella sammanhang:
  Yrkesrollen behöver kunna kommunicera kring bygglovsärenden i ett nationellt perspektiv men också i
  ett EU sammanhang.
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

INFO

Poäng
400 YH-poäng, 2 år

Utbildningsort

Järfälla, DISTANS
Helsingborg, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

Järfälla: 10 september 2018
Helsingborg: 10 september 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad