Behandlingspedagog

Kontakta oss

0770 - 18 60 50

Ansökan

Ansökan är stängd.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

VAD GÖR EN BEHANDLINGSPEDAGOG?

Som behandlingspedagog jobbar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och sjukdomar. Du jobbar ofta i verksamheter tillhörande Statens institutionsstyrelse (SiS), kriminalvården, Hem för vård eller boende (HVB) inom missbruks- och barn/ungdomsvård alternativt psykiatrisk vård eller mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

En stor del av arbetet innebär också…

En behandlingspedagog möter dagligen människor med olika problem så som utsatta barn eller personer med psykiska sjukdomar. I rollen som behandlingspedagog sätter du ihop en individuell behandlingsplan för varje patient baserat på deras situation. Det krävs kommunikationsförmåga för att passa som behandlingspedagog.

Jobbmöjligheter

Socialstyrelsen har uppmärksammat brister gällande säkerhetsrutiner och tidigare fokus på den enskildes behov och ställer krav via en föreskrift som våren 2016 är ute på remiss. Behandlingspedagoger efterfrågas idag av kommuner, landsting, statliga institutioner och privata aktörer.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 10 fysiska träffar (varje träff är två dagar) under utbildningens 2 år. De fysiska träffarna kommer ske var femte vecka och vara varannan gång i Timrå och varannan gång i Uppsala

Bra att veta

Klicka på respektive flik för att läsa mer om behörighet och utbildningens innehåll

Behörighet

Grundläggande behörighet

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper

Betyg E/G/3 i följande kurser

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna, kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Läs mer om hur du söker med reell kompetens här.

Motsvarande kunskap kan t.ex. ha erhållits genom yrkeserfarenhet inom handel med kund bemötande, kundtjänst arbete samt erfarenhet av kampanjer och erbjudanden mot målgrupp. Du använder då blanketten för att redogöra för din ”reella kompetens” och bilägger ansökan precis som med betygskopior.

Saknar du behörigheter?
Fyll i formuläret för reell kompetens och skicka med din ansökan.

Utbildningens innehåll

I utbildningen ingår följande kurser:

 • Beroende och missbruk, 20 YH-poäng
 • Etik, 15 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1, 60 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2, 60 YH-poäng
 • Lärande och arbetssätt, 5 YH-poäng
 • Omvårdnad och omsorg, 20 YH-poäng
 • Organisation, rättskunskap och entreprenörskap, 25 YH-poäng
 • Pedagogiskt förhållningssätt, 30 YH-poäng
 • Psykiatri och neuropsykiatri, 45 YH-poäng
 • Psykologi, 25 YH-poäng
 • Sociologi, 25 YH-poäng

Valbara kurser:

 • Barn och ungdom, 40 YH-poäng
 • Beroendemedicin, 40 YH-poäng
 • Geriatrik, 40 YH-poäng
 • Integration, 40 YH-poäng
 • Intellektuell funktionsnedsättning, 40 YH-poäng
Utbildningens mål

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 1. Bedöma och planera behandling av olika sjukdomar, symtom och samsjuklighet.
 2. Hantera problemsituationer genom att bedöma den egna reella kompetensen och förstå behovet av att remittera fall som överstiger den egna kompetensen.
 3. Självständigt arbeta med processledning och entreprenörskap i organisationen.
 4. Arbeta som nätverksmotor kring klienten i vårdkretsen och i det sociala nätverket.
 5. Driva utvecklingsprocesser såväl med klienter som med arbetsgrupper.
 6. Stimulera klienter till personlig utveckling.
 7. Planera, genomföra, utvärdera och utveckla vård- och omsorgsbehandling med andra aktörer.
 8. Upprätta och arbeta utifrån värdegrund anpassad utifrån verksamhetens behov.
 9. Ansvara för ett team eller en arbetsgrupp och dess verksamhetsplanering.
 10. Utveckla teorier och synsätt som kännetecknar och särskiljer socialpedagogik och söka fortsatt lärande.
 11. På ett eget initiativ och självständigt utföra specialiserade arbetsmoment inom adekvat område.
 12. Formulera skrivelser och rapport
Distansstudier

YrkesAkademin har ett stort utbud av nätbaserade distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer flexibelt eller är bunden till en specifik ort. Du behöver tillgång till en dator med webbkamera, headset och fast internetuppkoppling.

Det är viktigt att du deltar på de nätbaserade webbföreläsningarna och de fysiska träffarna. Under utbildningens gång har du kontakt med din utbildningsledare som hjälper dig att uppnå utbildningens mål. Heltidsstudier innebär att du bör studera cirka 40 timmar i veckan och det är därför viktigt att ta ansvar och disponera tiden rätt.

Antal fysiska träffar: 10 stycken

INFO

Poäng
400 YH-poäng, 2 år

Utbildningsort

Timrå, DISTANS

Läs mer om hur du studerar på distans.

CSN

Alla YH-utbildningar kostnadsfria
och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningsstart

3 september 2018

Sista ansökningsdag

15 maj 2018

Ladda ner informationsblad