Här hittar du alla våra yrkesutbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Läs om våra utbildningar och vad du kan arbeta med. Tillsammans med din handläggare väljer ni en utbildning som passar dig.

Utbildning som leder till jobb

Arbetsmarknadsutbildningarna riktar sig till dig som är arbetslös och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Din arbetsförmedlare gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning av din arbetssituation, tar hänsyn till bransch, erfarenheter och rådande konjunktur. Utifrån detta avgörs om en arbetsmarknadsutbildning är ett bra sätt att öka möjlighetena att få ett arbete.

KA-webb ID-nummer:

Kontakta respektive utbildningsort genom växeln 0770-18 61 00 eller mejla fragaamu@ya.se.

Nyanlända i Arbetsmarknadsutbildning

YrkesAkademins olika uppdrag lämpar sig väl för att nyanlända ska etableras på ett effektivt sätt i det svenska samhället – utbildning som leder till jobb. Vi ligger långt framme vad gäller utveckling av metoder och arbetssätt. Våra projektledare och lärare arbetar flexibelt och individanpassat för att uppdragen ska bli så framgångsrika som möjligt.

I Söderhamn samarbetar vi med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och EU sedan tre år. Filmen visar hur vi jobbar! Arbetsmarknadsutbildning och SFI.