Mina studier

Studerande – att tänka på vid nätbaserad undervisning (distans)

 

När det gäller nätbaserade studier så är den stora skillnaden att det ställs större kvar din egen förmåga att hantera din tid, det vill säga studiedisciplin, än vid andra studieformer. Det här kan inte nog betonas. Men trots detta vittnar många om att studieformen ger mer än vad man kan tro, om man som studerande tar det ansvaret. Det är dina egna studieinsatser som ger resultat i lärandet.

 

Planera din tid! Gör ett schema dag för dag, vecka för vecka. Det vill säga, planera både för dagen och på lång sikt. Tänk på att arbetsbelastningen/uppgifter kan vara ojämn och ditt ansvar är att ha framförhållning. Planera även in paus och lunch. Håll din planering!

 

Ordna en arbetsplats. Ordna så att all utrustning och nödvändigheter finns behändigt åtkomligt. Gärna så ergonomiskt som möjligt – och fri från störande och lockande ”saker”

 

Teknik. För Nätbaserade möten rekommenderas en fast nätuppkoppling framför trådlöst wifi. Se till att ljud och bild fungerar innan mötet på nätet (Zoom/Teams).

 

Håll dig uppdaterad! Logga in på itslearning varje morgon. Det kan ha kommit ny information från utbildarna som du behöver få. Avsluta dagen på samma sätt.

 

Delta aktivt i undervisningen. Då planerade undervisningsträffar ofta är färre i nätbaserad
Undervisning/distans så är det viktigt att delta aktivt i dessa. Förbered dig så gott du kan så blir de ännu mer givande, framför allt om dina klasskompisar också gör det samma.

 

Länktips
http://www.student.se/book/distansstudier/distansstudier-del-5-studietips-f-r-distansstudier

 

Allmänna tips om studieteknik
https://www.gymnasieguiden.se/informeras/tips-om-studieteknik