YrkesAkademins Yrkeshögskola ger dig jobb.

Välj inriktning bland utbildningarna nedan.

Vad är yrkeshögskola?

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning som är framtagen i samverkan med arbetsmarknaden för att matcha kursinnehållet mot kommande anställningsbehov. För varje utbildning finns en aktiv ledningsgrupp som till största delen består av representanter från branschen, detta för att säkerställa kvalitet och rätt innehåll i kurser och LIA.

9 av 10 studerande, som har läst en YH-utbildning och tagit examen, får arbete. Cirka en fjärdedel av utbildningstiden sker som praktik (Lärande i arbete/LIA) och 52 % av de studerande får anställning vid sitt LIA-företag efter avslutad utbildning. Yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Du kan bli antagen till Yrkeshögskolan även fast du saknar en del av den behörighet som krävs. Om du, exempelvis har motsvarande kompetens i form av arbetslivserfarenhet eller har läst motsvarande kurser kan du ansöka om att bli behörig utifrån din reella kompetens. Är du osäker på om du uppfyller kraven på behörighet kan du kontakta oss angående eventuell validering/komplettering.

Läs mer om utbildningsformen på www.yrkeshogskolan.se
Läs mer om CSN och studiemedel på www.csn.se
Läs mer om hur du kan läsa upp din behörighet på MYH.

= Denna symbol visar vilka utbildningar som är på distans.