YrkesAkademins Yrkeshögskola ger dig jobb.

Välj inriktning bland utbildningarna nedan.

Vad är yrkeshögskola?

En YH-utbildningar är en eftergymnasial utbildning som är framtagen i samverkan med arbetsmarknaden för att matcha kursinnehållet mot kommande anställningsbehov. Till varje utbildning finns en aktiv ledningsgrupp som till största del består av arbetsgivare, detta för att säkerställa kvalitet och rätt innehåll.

9 av 10 studerande som har läst en YH-utbildning och tagit examen får jobb. Cirka en tredjedel av utbildningstiden sker som praktik (Lärande i arbete/LIA) och 52% av de studerande får anställning på sin LIA-plats. Yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Du kan bli antagen till Yrkeshögskolan fastän du saknar en viss del av behörighet om du har motsvarande kunskap i form av arbetslivserfarenhet eller liknande. Är du osäker på om du uppfyller kraven på behörighet kan du kontakta oss angående eventuell validering/komplettering.

Läs mer om utbildningsformen på www.yrkeshogskolan.se
Läs mer om CSN och studiemedel på www.csn.se

= Denna symbol visar vilka utbildningar som är på distans.