Mina studier

Bokningsvillkor

 

Utbildningsavgift

Avgiften omfattar hela utbildningen, moms tillkommer (gäller ej studerande från Norge). 

Utbildningen är distansbaserad och innefattar 9 fysiska sammankomster om 2 dagar i Borlänge. Utbildningen genomförs och examineras på svenska och den studerande läser utbildningen i egen klass.

Kostnader för resor till och från utbildningsorten, kost och logi samt litteratur ingår inte i avgiften.

I avgiften ingår ansvars-och olycksfallsförsäkring under LIA samt fysiska träffar, övrig tid är den studerande inte försäkrad via YrkesAkademin YH. Utbildningsavgiften betalas i förskott via faktura. Fakturan ska vara betald senast två veckor innan kursstart för att vara garanterad en plats i utbildningen.

Observera att denna uppdragsutbildning förutsätter att ”Myndigheten för yrkeshögskolan”(MYH) har registrerat och godkänt er som uppdragsgivare till utbildningen. Detta sker via en separat process och anmälan och med en handläggningstid om cirka 4 veckor. Kontakta pia.almgren@ya.se eller patrik.bredberg@ya.se för att bli registrerad på MYH som uppdragsgivare. Köpare av utbildningen som inte godkänns av MYH kommer inte att erbjudas en plats på utbildningen och kommer att ersättas med full återbetalning.

Observera att ni förbinder er att erlägga full betalning för utbildningen oavsett om den studerande fullföljer utbildningen eller inte och oavsett betalningsalternativ.

 

Integritetspolicy
Vi följer EU:s förordning, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Länk

 

Kursanmälan 

Efter bokad kurs får du en bokningsbekräftelse på din mejl gällande all praktisk information inför utbildningsstart.

 

Om- och avbokningsregler

Utbildningsanmälan är bindande eftersom det finns ett begränsat antal platser. Det är möjligt att överlåta platsen till annan medarbetare under förutsättning att detta meddela i god tid innan utbildningsstart.

 

Inställd kurs 

YrkesAkademin förbehåller sig rätten att, vid för få behöriga sökande, ställa in aviserade utbildningstillfällen. 

Vid fullteckning och/eller överbokning gäller principen att plats medges i anmälningsordning

 

Tillgänglighetstid
Antal dagar du har tillgång till utbildningen är angivet på respektive utbildning.

 

Force Majeure
YrkesAkademin AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas p g a föreläsares sjukdom. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.