Så här fungerar distansstudier!

Att studera en utbildning på distans ger dig frihet att själv välja var du vill studera och till stor del när du vill studera. Kommunikationen sker online, men också genom ett antal fysiska träffar per termin. Varje träff är mellan en till fyra dagar. Träffarna kan innehålla tentamen, föreläsningar, diskussioner, redovisningar, gruppövningar och grupparbeten.

Studieformen innebär stor frihet men också stort ansvar. I vissa utbildningar sker seminarium med utbildare på fasta tider i realtid via Internet. På samma sätt kan handledning också ske, utöver dessa planerar du själv dina studier. De flesta utbildningarna sker på heltid vilket omfattar ca 40 timmars studier per vecka.

Du behöver själv planera för dina studier och aktivt ta del av den kommunikation som sker digitalt kring uppgifter, schema med mera.

Ditt klassrum

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Du kan välja att studera hemma, på kommunernas lärcentrum, på bibliotek eller andra miljöer.

Kommunikation

Arbetet under utbildningen sker sedan genom veckovisa diskussioner och seminarier i en webbaserad lärplattform, genom individuella inlämningsuppgifter och ibland grupparbeten. Här kan du också följa dina resultat och eventuella restuppgifter

Via andra system erbjuds onlinemöten med Utbildningsledare, andra studerande och utbildare.

Lärande i arbete (LIA)

I utbildningen ingår praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan göras på olika platser i landet, Yrkesakademin kan garantera att du får en plats men vi kan inte garantera att det blir på just din hemort. LIA-platsen måste vara relaterad till yrkesrollen och godkänd av oss.