Mina studier

 

Behörighet till yrkeshögskolan

 

 

Det finns olika sätt att bli behörig till yrkeshögskolan

 

Saknar du behörighet för att läsa någon av våra YH-utbildningar?

Att vara behörig till en yrkeshögskoleutbildning skiljer sig från hur det är på universitet eller högskola – här är möjligheterna många fler.

 

 

1.Preparandkurser – förberedande kurs

 

YrkesAkademins preparandkurser (förberedande kurs) ger dig behörighet i en specifik kurs som krävs för att läsa någon av våra YH-utbildningar.  

 

Preparandkurserna är framtagna för att motsvara respektive gymnasiekurs på en övergripande nivå, men med en komprimerad studietakt och helt via självstudier i eget tempo på en webbaserad läroportal.

 

En preparandkurs läser du vanligtvis under 3–8 veckor och avslutas med ett behörighetsprov.

Vid godkänt resultat erhåller du ett intyg som du sedan laddar upp i din ansökan och blir behörig på förkunskapskravet utbildningen kräver.

 

 

Utbud av preparandkurser

 

MATEMATIK 2                      

TEKNIK 1                             

PRAKTISK ELLÄRA                                 

BYGG OCH ANLÄGGNING 1      

PROGRAMMERING 1

 

 

Observera! Vi kan endast garantera att preparandkurserna ger dig behörighet till YrkesAkademins yrkeshögskoleutbildningar, du får varken poäng eller betyg i kursen.

 

Var även uppmärksam på att preparandkursen inte ger dig en garanterad plats på utbildningen, utan du måste genomgå samma urvalsprocess som andra sökande.

 

 

Anmälan till en preparandkurs

 

Anmälan till preparandkursen hittar du under fliken behörighet för respektive YH-utbildning.

 

När du har anmält dig till preparandkursen och vi registrerat dig skickar vi ett välkomstmail samt inloggningsuppgifter till kursen därefter kan du påbörja dina studier.

 

När du gjort klart materialet i preparandkursen och känner dig redo för att göra slutprovet kontaktar du oss så ger vi dig tillgång till slutprovet.

 

När du slutfört provet och blivit godkänd kommer du erhålla ett intyg som du sedan laddar upp i din ansökan och du blir då behörig på förkunskapskravet kursen motsvarar.

 

Förutom intyget för preparandkursen behöver du ladda upp underlag som styrker övriga behörighetskrav, till exempel grundläggande behörighet (gymnasieexamen eller motsvarande).

 

 

 

2.Behörighetsgivande förutbildning (BFU)

 

Behörighetsgivande förutbildning är en typ av utbildning som kan anordnas i anslutning till en ordinarie utbildning om det finns eller kan antas finnas brist på behöriga sökande till den ordinarie utbildningen.

 

BFUn är framtagen för att ge motsvarande kunskaper för ett eller flera förkunskapskrav. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet men saknar viss typ av särskild behörighet kan då via en behörighetsgivande förutbildning få möjlighet att på kortare tid uppnå behörighet till utbildningen.

 

En sökande som har genomgått en behörighetsgivande förutbildning är garanterade en plats på den ordinarie utbildningen.

 

 

Anmälan till en behörighetsgivande förutbildning

 

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar har inte en BFU, då behovet inte finns.

 

För de utbildningar där vi valt att anordna en BFU skickas en inbjudan ut till samtliga sökande som uppfyller kraven för att gå BFUn. I inbjudan finns en länk till anmälan till den behörighetsgivande förutbildningen. Sökande får själv anmäla sig vid intresse, blir det fler sökande än antal platser till BFUn kommer ett urval att göras.

 

BFUn hålls i anslutning till den ordinarie utbildningen, klarar du BFUn med godkänt resultat är du garanterad en plats i ordinarie utbildning. 

 

 

 

 

 

  1. Reell kompetens

 

Visste du att du kan bli behörig till en utbildning trots att du saknar formell behörighet?

 

Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Du kanske har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen genom tidigare praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet. Kanske har du inhämtat kunskap genom arbetslivserfarenhet eller läst andra kurser som motsvarar kurser som ingår i behörighetskraven?

 

Om du anser dig besitta rätt kompetens trots att du inte läst de kurser som ingår i behörighetskravet kan du alltså ansöka med reell kompetens.

 

För att vi ska kunna göra en bedömning av din reella kompetens behöver du ladda upp till exempel arbetslivsintyg/ intyg eller referenser från anställningar, olika utbildningar, ideellt arbete eller praktik.

 

Myndigheten har tagit fram ett kompetenskartläggningsformulär där du själv kan beskriva din kompetens i förhållande till behörighetskraven. Kartläggningen använder vi sedan som underlag i bedömningen av din reella kompetens.

 

Ladda ner och fyll i formuläret nedan:

 

formular_for_kompetenskartlaggning

 

 

 

Antagningsservice

Kontakta vårt antagningsteam vid frågor om behörighet eller ansökan.

 

Mejl: antagningyh@ya.se

 

 

Tillbaka till yrkeshögskolan