Information om Corona-viruset

Mina studier

Revisionsutskott

 

YA Holding AB styrelsen har inrättat ett revisionsutskott för att säkerställa kvaliteten i den externa finansiella rapporteringen. Utskottet består av Tobias Karte (ordf.), Joachim Berner och Conny Karlsson. CFO deltar som föredragande. Utskottet sammanträder inför publicering av varje kvartalsrapport.

Revisionsutskottets uppdrag omfattar övervakning av intern kontroll, revision, riskhantering, utvärdering av den externa revisionen och finansiell rapportering samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen.

Utskottet sammanträdde för första gången den 19 augusti 2019.