Mina studier

 

Alla som bygger, arbetar med el eller befinner sig inom en elanläggning behöver ha en utbildning i elsäkerhet. Detta gäller oavsett om du arbetar direkt med anläggningen som distributionselektriker, om du är målare i en elanläggning eller röjer skog intill elledningar. Har du koll på vilka elsäkerhetsutbildningar inom EBR (elnätbranchens riktlinjer) och ESA (elsäkerhetsanvisningarna) som krävs till din yrkesroll? Här guidar Simon Eliasson, affärsansvarig inom el och energi på YrkesAkademin, dig till rätt kompetensutveckling!

 

YrkesAkademin erbjuder flera olika utbildningar inom EBR och EBR  ESA. Ett intyg från EBR och EBR-ESA gäller i 3 år, därefter behöver du repetera dina kunskaper.

 

  • Det är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har den kompetens, kunskap och erfarenhet som behövs för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt, säger Simon Eliasson.

 

YrkesAkademins utbildningar i elsäkerhet inom EBR och EBR-ESA

ESA Fackkunnig Grund

 

Denna utbildning vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i, eller i närheten av, elanläggningar inom låg – och högspänning. Utbildningen bygger på publikationerna EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete. Du kommer att lära dig om riskhantering, elfara, organisation och ansvarsfördelning, arbetsmetoder samt säker kommunikation. Efter godkänt slutprov får du arbeta i eller i närheten av en elanläggning.  

 

 

För vem? Denna utbildning riktar sig till ny personal och ger den kompetens som krävs för ex. linjearbetare, elektriker eller arbetsledare som ska arbeta där det finns elektrisk fara.

 

 

ESA FACKKUNNIG GRUND

 

ESA Fackkunnig Repetition

 

Håller giltighetstiden på ditt certifikat från ESA Fackkunnig Grund på att löpa ut? Efter tre år är det dags att repetera dina kunskaper! Denna utbildning baseras på publikationerna EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete. Utbildningen sker under en heldag och avslutas med ett webbaserat slutprov.

 

 

För vem? För dig som utför elektriska arbeten i, eller i närheten av, elanläggningar. Du har gått ESA Fackkunnig Grund och behöver repetera dina kunskaper och certifikat.

 

 

ESA FACKKUNNIG REPETITION

 

 

 

 

ESA Instruerad

 

Utför du icke-elektriska arbeten i eller i närheten av en elanläggning? I denna utbildning lär du kring elfara, riskhantering, säker kommunikation samt planering och utförande av arbete. Utbildningen sker under en heldag och avslutas med ett webbaserat slutprov.

 

 

För vem? Denna utbildning vänder sig till dig som exempelvis utför målningsarbeten, rengöring, byggnadsarbete eller markarbeten i eller i närheten av elanläggningar. Den vänder sig även till praktikanter under utbildning. 

 

 

ESA INSTRUERAD

 

 

 

Elledningsgata i snårig skog

 

 

ESA Röjning

 

Röjer eller avverkar du skog i eller i direkt närhet av elledningsgator? Lär dig förebygga, analysera och arbeta säkert där det finns risk för elektrisk fara! Utbildningen sker under en heldag och avslutas med ett webbaserat slutprov.

 

 

För vem? Personal som planerar eller utför röjningsarbeten intill elledningsgator. Utbildningen vänder sig även till tekniker hos eldistributörer och elinstallatörer som arbetar med distributions-anläggningar.

 

 

ESA RÖJNING

 

 

ESA Vattenvägar

 

Planerar och utför du arbeten intill vattenkraftanläggningar? Skapa en säker arbetsplats och lär dig identifiera och förebygga elektriska faror i denna utbildning! Under en lärarledd kursdag lär du dig att planera, genomföra kopplingar och utföra andra driftåtgärder på ett säkert sätt. Utbildningen avslutas med ett slutprov.

 

 

För vem? Utbildningen riktar sig till underhållspersonal, tekniker hos eldistributörer, elinstallatörer som arbetar med distributionsanläggningar samt entreprenörer som utför arbete på vattenkraftstationer.

 

 

 

ESA VATTENVÄGAR

 

 

 
EBR Kabelförläggning

 

Ska du arbeta med att placera jordkabel i mark, eller sätta upp kabelskåp och stolpar intill elnät? I denna utbildning får du kunskaper om relevanta lagar, föreskrifter och arbetsmiljörisker.  Alla företag som genomför kabelförläggningsarbeten ska kunna visa att de anställda har genomgått lämplig utbildning. Utbildningen sker under en heldag och avslutas med ett webbaserat slutprov.

 

 

För vem? Grävmaskinister, anläggningsarbetare, lastbilsförare, arbetsledare eller planeringspersonal.

 

 

EBR KABELFÖRLÄGGNING

 

 

YrkesAkademin guidar dig till rätt utbildning!

 

På YrkesAkademin har vi utbildningen du behöver för att förebygga elfaran i ditt arbete! Vi berättar gärna mer om vårt kursutbud och guidar dig till rätt kompetens inom elsäkerhet utifrån din yrkesroll. Kontakta Simon Eliasson, så hjälper han dig vidare! 

 

Simon Eliasson - affärsansvarig inom el och energi på YrkesAkademin

 

 

Har du fler frågor, vill du anmäla dig till en av våra utbildningar eller få en företagsanpassad offert?  Hör av dig till oss på  foretag@ya.se eller ring 023 – 584 50.