Information om Corona-viruset

Mina studier

Privat- och Företagsutbildning

90048

Preparandutbildning Praktisk Ellära

Privat- och Företagsutbildning

90048

Längd

Individuell

Studieform

E-learning

Studietakt

Valfri

Utbildningsort:
Pris
500,00 kr
Ort och startdatum
Välj ort och startdatum
Beskrivning
Innehåll
Behörighet

Yrkeshögskoleutbildning

 

 • Reläskyddsspecialist
 • Drift- och Fastighetstekniker
 • Ställverk- och transformatortekniker
 • Robot- och automationsprogrammerare
 • Elnätsspecialist

 

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurs Praktisk Ellära.
Preparandutbildningen är upplagd med webbaserat material och interaktiva övningar, samt kontakt med utbildare för frågor och förklaringar.

 

Kursen avslutas med ett webbaserat test.
För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

 

Märk!

 

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning Reläskyddsspecialist, Drift- och Fastighetstekniker och Ställverk- och transformatortekniker via YrkesAkademin.

 

 

Ett urval görs av behöriga sökande enligt det antagningsförfarande som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan samt utbildningens ledningsgrupp av branschrepresentanter.

En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte platsgaranti på våra YH-utbildningar.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
 • Elektriska storheter och samband.
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
 • Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.
 • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
 • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.
 • Skyddsledarens funktion och verkan.
 • Övertonernas verkan på elnätet.
 • Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.

Inga förkunskapskrav

Beskrivning

Yrkeshögskoleutbildning

 

 • Reläskyddsspecialist
 • Drift- och Fastighetstekniker
 • Ställverk- och transformatortekniker
 • Robot- och automationsprogrammerare
 • Elnätsspecialist

 

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurs Praktisk Ellära.
Preparandutbildningen är upplagd med webbaserat material och interaktiva övningar, samt kontakt med utbildare för frågor och förklaringar.

 

Kursen avslutas med ett webbaserat test.
För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

 

Märk!

 

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning Reläskyddsspecialist, Drift- och Fastighetstekniker och Ställverk- och transformatortekniker via YrkesAkademin.

 

 

Ett urval görs av behöriga sökande enligt det antagningsförfarande som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan samt utbildningens ledningsgrupp av branschrepresentanter.

En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte platsgaranti på våra YH-utbildningar.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
 • Elektriska storheter och samband.
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
 • Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.
 • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
 • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.
 • Skyddsledarens funktion och verkan.
 • Övertonernas verkan på elnätet.
 • Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.
Behörighet

Inga förkunskapskrav

Privat- och företags­utbildningar

Boka din kurs

Boka

Boka din kurs genom att välja plats, datum och antal deltagare

Totalt exkl. moms: 500,00 kr

Kontakta oss

För frågor eller offert:

 

023 – 584 00

kundcenter@ya.se

Kontakta oss

För frågor eller offert:

 

kundcenter@ya.se

023 – 584 00

Har du fler frågor?

 

Kontakta vår kundservice om du har frågor om våra kurser.