Information om Corona-viruset

Mina studier

Yrkeshögskoleutbildning

 

 • Elnätsspecialist inriktning Reläskydd
 • Elnätsspecialist inriktning Ställverk- och transformatorteknik
 • Elnätsspecialist
 • Drift- och Fastighetstekniker
 • Robot- och automationsprogrammerare

 

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att läsa en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurs Praktisk Ellära.
Preparandutbildningen är upplagd med webbaserat material och interaktiva övningar, samt kontakt med utbildare för frågor och förklaringar.

 

Kursen avslutas med ett webbaserat test.
För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

 

Märk!

 

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildning Reläskyddsspecialist, Drift- och Fastighetstekniker och Ställverk- och transformatortekniker via YrkesAkademin.

 

 

Ett urval görs av behöriga sökande enligt det antagningsförfarande som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan samt utbildningens ledningsgrupp av branschrepresentanter.

En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte platsgaranti på våra YH-utbildningar.

Kursinnehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
 • Elektriska storheter och samband.
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
 • Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.
 • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
 • Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.
 • Skyddsledarens funktion och verkan.
 • Övertonernas verkan på elnätet.
 • Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.

Ansök till preparandkursen

Skicka ett mejl till yh@ya.se med följande information:

Namn:

Mejladress:

Telefonnummer:

Samt vilken preparandutbildning du är intresserad av.