Information om Corona-viruset

Mina studier

Preparand kurs “Matematik 2b”

 

Gäller för följande utbildningar:

 

  • Advanced Software Developer Electrical & Auto. Vehicles
  • Fastighetsförvaltare
  • Fastighetsingenjör
  • Marketing Automation Specialist
  • Systemutvecklare Java
  • Träbyggnadsprojektör

 

Du som inte uppfyller den särskilda behörigheten har en möjlighet att under våren läsa en orienteringskurs som innehåller de viktigaste delarna från gymnasiekurserna Matematik 2.

 

Preparandutbildningen är upplagd med material på Gleerups. Kursen avslutas med ett webbaserat test i Itslearning.

 

För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

 

 

Prövning:

 

 

Prövningar av kursinnehållet sker som hemtenta

 

 

Märk!

 

En genomgången och godkänd preparandutbildning garanterar inte utbildningsplats.

Preparandutbildningen ger inga kurspoäng och betyg i ovanstående kurser. Behörigheten som uppnås gäller endast för att bli behörig att söka Yrkeshögskoleutbildningarna

Advanced Software Developer Electrical & Auto. Vehicles, Systemutvecklare Java, Marketing Automation Specialist, Produktionsutvecklare industri 4.0, Fastighetsingenjör, Fastighetsförvaltare och Träbyggnadsprojektör via YrkesAkademin.

 

 

Ett urval görs av behöriga sökande enligt det antagningsförfarande som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan samt utbildningens ledningsgrupp av branschrepresentanter.

 

 

 

För att anses nå den särskilda behörigheten måste preparandutbildningen fullföljas med ett godkänt resultat.

 

Ansök till preparandkursen

Skicka ett mejl till yh@ya.se med följande information:

Namn:

Mejladress:

Telefonnummer:

Samt vilken preparandutbildning du är intresserad av.