Mina studier

Bli behörig till en YH-utbildning hos YrkesAkademin Yrkeshögskola

14 februari, 2023

Är du nyfiken på en YH-utbildning men saknar behörighet? Bara lugn! På en yrkeshögskola finns det flera möjligheter för dig att bli behörig till en utbildning på. Här berättar vi mer om bland annat reell kompetens, preparandutbildningar och förberedande utbildningar (BFU). 

 

Behörig genom reell kompetens 

Om du saknar betyg i ett ämne, men har motsvarande kunskaper du fått på annat sätt, kan du söka in via reell kompetens. Det kan handla om kunskaper och erfarenheter som du fått genom arbetslivserfarenhet , studier , kursverksamhet  eller föreningsliv .  

  
Exempel: Du saknar betyg i Bygg och anläggning 1, men har arbetat inom bygg eller läst en liknande kurs, då kan du ansöka om reell kompetensbedömning.    
  

Exempel 2: Du fick inte godkänt i Engelska 5 på gymnasiet, men har arbetat som au-pair i USA eller läst en universitetsutbildning på engelska, då kan du ansöka om reell kompetensbedömning.    
 

Reell kompetens kan ge både grundläggande och särskild behörighet 

En bedömning av reell kompetens innebär att vi värderar dina kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som den sökta utbildningen ställer. Reell kompetens kan alltså ge dig både grundläggande behörighet och den särskilda behörighet du behöver för att komma in på kursen.  

 

Så här ansöker du med reell kompetens 

När du anmäler dig till utbildningen kan du samtidigt ansöka om en bedömning av reell kompetens genom att bifoga styrkande dokument. Det kan till exempel vara intyg från arbetsgivare, företagstecknare, kursintyg eller annat som visar att du har de efterfrågade meriterna.  

 

Vid frågor om reell kompetens kontakta vårt antagningsteam   

 

BFU – Behörighetsgivande förutbildning  

Vi erbjuder behörighetsgivande förutbildning på utvalda utbildningar, även kallat BFU. Detta är ett “paket” med en eller flera kurser som ger dig de förkunskaper som krävs för att bli behörig till en utbildning. Om du blir godkänd på BFU:n så har du en garanterad plats på den utbildning BFU:n gäller för.  
 
En BFU på YrkesAkademin Yrkeshögskola:  
  

  • Är kostnadsfri och CSN-berättigad.   
  • Motsvarar kunskaper på gymnasial nivå. För att läsa en BFU behöver du uppfylla utbildningens resterande behörighetskrav.  
  • Pågår vanligtvis några veckor i anslutning till utbildningsstarten.   
  • Har ett begränsat antal platser 

 

Vi erbjuder BFU på endast ett fåtal av våra utbildningar. Klicka in på utbildningssidan för den utbildning som du är intresserad av för att veta mer. 

 

Preparandkurs  

Om du saknar behörighet i en specifik kurs (exempelvis i Matematik 2) kan du även läsa en Preparandutbildning. Detta är en webbaserad utbildning som du läser i din egen takt, utan att vara kopplad mot en lärare. Den digitala kursen avslutas med ett prov och vid godkänt provresultat blir du behörig i ämnet. Avklarad kurs ger inte platsgaranti eller förtur till utbildningarna, utan den ger dig möjlighet att bli behörig hos YrkesAkademin Yrkeshögskola.    

 

Vi erbjuder preparandutbildningar i:  
 

 

Fortfarande förvirrande? 

Ingen fara – det är egentligen enklare än du tror. Hör av dig till vårt antagningsteam så hjälper vi dig undersöka just dina möjligheter.  

 

Kontakta oss