Mina studier

 

Branschstandarden för elfordon är här – lansering 9 september

 

När utvecklingen för hybrid- och elfordon bara går allt snabbare så ökar såklart även behovet att för service och reparationer.
Därför har en ny branschstandard arbetats fram för säker hantering av elfordon, detta i ett samarbete mellan MRF, BIL Sweden och SFVF.

 

 

Ett av syftena med den nya branschstandarden är att vägleda i sådana saker som vilka kvalifikationer som krävs för att utföra vissa moment samt specificera vilka säkerhetsåtgärder som behöver vidtas och vilka ansvarsområden som bör upprättas.

 

Mycket av arbetet berör de eventuella risker som arbetet med elektriska fordon kan innebära och där poängteras till exempel att de flesta arbeten på ett elfordon inte kommer att beröra högvoltssystemet, något som gör att branschstandarden ställer lägre krav.

 

I planeringen finns också att en andra del ska tas fram senare och ska innehålla dokument med mer konkreta riktlinjer och mallar kring hur elen ska hanteras.

 

Båda dessa är tänkta som ett komplement till tillverkarens anvisningar. I den del som är klar nu finns två delar; allmän hantering och krav vid högvoltsarbeten, och ämnen som lyfts är till exempel säkerhetsåtgärder, utbildning, riskanalys, skyltning, rutiner och vilken utbildning som krävs för olika moment.

 

– En utmaning under arbetet med standarden har varit vem på verkstaden som skall avgöra om ett arbetsmoment är riskfyllt eller inte, säger Henrik Idermark från Motorbranschens Riksförbund.

 

Läs mer och boka dig här!