Information om Corona-viruset

Mina studier

KY-utbildningar har ersatts av YH-utbildningar

KY (kvalificerad yrkesutbildning) är den tidigare benämningen på yrkeshögskoleutbildningar, idag förkortat YH. KY-utbildningar var en eftergymnasial utbildning på högskolenivå som togs fram för att matcha arbetslivets krav på kompetens. I en KY-utbildning varvas teori med praktisk kunskap och utbildningens styrka ligger i ett nära samarbete med arbetslivet.

Alla KY-utbildningar har tagits fram för att marknaden haft ett behov av arbetskraft – exempelvis inom snabbväxande branscher eller där man inom kort kommer ha en stor pensionsavgång.

Utbildningsformen KY fanns i ungefär femton år innan det 2009 beslutades att KY skulle ersättas av nuvarande utbildningsform, yrkeshögskola. Under en övergångsperiod gick det att läsa båda utbildningarna parallellt, men sedan 2013 finns det alltså enbart Yrkeshögskoleutbildningar.

 

SE ALLA VÅRA YH UTBILDNINGAR HÄR

 

 

Skillnad på KY och YH-utbildningar

Skillnaden på KY-utbildningar och YH-utbildningar är inte särskilt stora och ger samma typ av behörighet. Båda utbildningarna är yrkesförberedande och ofta inriktat på ett specifikt yrke. Programmen är kortare än kandidatprogram på högskola och universitet vilket passar dig som snabbt vill komma ut i arbetslivet.
Idag är det myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som sköter tillsynen vilket gör att poängräkningen och namn på yrkessexamen skiljer sig något åt mellan YH och föregångaren KY. Myndighetens uppgift är förutom att analysera arbetsmarknadens behov och kvalitetssäkra befintliga utbildningar också vara en nationell samordningspunkt som ska göra det möjligt att jämföra utbildningar inom EU.

 

 

KY utbildningar på distans populärt

En anledning till att KY-utbildningarna blev populära var att många av dem gavs på distans. Distans är ett bra alternativ för den som söker en flexibel utbildning och som av olika anledningar inte kan eller vill flytta för att studera.

CTA: här ser du alla våra distansutbildningar

En stor skillnad mot att läsa på högskola och universitet är de långa praktikperioderna, så kallade lärande i arbete (LIA). Praktiken sker ute hos företag och är en bra chans att få praktisk erfarenhet inom ett yrke samtidigt som man knyter värdefulla kontakter. En stor del av alla elever som tar examen från en yrkesförberedande utbildning får jobb direkt efter examen.

Trots att merparten av våra utbildningar sker på distans behöver du vara beredd på att närvara vid ett antal fysiska träffar under utbildningens gång. Detta kan vara bra att ta med i beräkningen redan när du ansöker. Upplägget varierar mellan olika program.

 

 

KY utbildningar i Stockholm

Väljer du en KY utbildning i Stockholm kommer du inte vara sysslolös under dagarna du spenderar i huvudstaden! Här finns gott om restauranger, barer och sevärdheter. Med ett tunnelbanenät som flätar ihop innerstaden med förorterna tar du dig enkelt mellan skola, boende och aktiviteter.

 

KY utbildningar i Göteborg

Lockar västkusten mer är KY utbildningar i Göteborg ett alternativ. Du tar dig enkelt runt i staden med cykel eller spårvagn. Närheten till skärgården och Göteborgs mysiga stadskärna har gjort att många studenter väljer att stanna kvar även efter avslutad utbildning.

 

KY utbildningar i Malmö

KY utbildningar i Malmö lockar många studenter, mycket tack vare stadens familjära känsla och närhet till övriga Europa. Levnadskostnaderna är också något lägre än i storstäder som Göteborg och Stockholm. Efter avslutad KY-utbildning väljer många att jobba i Malmö med omnejd eller söka sig till Köpenhamn och pendla med tåg – en resa som tar omkring trettio minuter enkel väg.

 

 

Se alla våra yh utbildningar här