Information om Corona-viruset

Mina studier

Insiderpolicy

 

Denna policy har upprättats för att förebygga att personer med insynsställning eller personer som har mottagit insiderinformation använder informationen på ett otillbörligt sätt.
Insiderinformation är sådan information som om den offentliggjordes sannolikt skulle ha en väsentlig påverkan på företagets värde och därmed på priset på obligationen. I YrkesAkademins fall kan det till exempel handla om specifik information om investeringar/avyttringar, upphandlingar/avtal, juridiska spörsmål, priser, väsentliga beslut eller förändringar eller annat som på ett påtagligt sätt påverkar företagets affärsmässiga utveckling.
Insiderpolicyn ska vara ett komplement till rådande insiderlagstiftning i Sverige och hållas löpande uppdaterad.

 

Insiderpolicy

 

Uppdaterad 23 april 2019.