Mina studier

Ja, varje utbildning omfattar minst 15 % APL Arbetsplatsförlagt lärande. Om du går en lärlingsutbildning omfattar den minst 70 % APL.

YrkesAkademin har ett brett kontaktnät och nära samarbete med flera olika företag som tar emot APL-elever men du har också möjlighet att själv leta fram en APL-plats. Din handledare på APL-platsen har kontakt med din lärare och kan på så vis se till att du gör de uppgifter som krävs enligt studieplanen. När du läser en yrkesutbildning som vuxen blir det också lättare att fokusera på de kunskaper som är specifika för just ditt arbete och på så sätt kommer du snabbare framåt på din väg till ditt nya arbete. Du får även en viktig möjlighet att knyta kontakter och det är många som blir erbjudna anställning där de genomfört sin APL.