Information om Corona-viruset

Mina studier

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet omfattar YrkesAkademin:s verksamhet och all information utan undantag oavsett den hanteras i cyberrymden, i datorer, i ett telefonsamtal eller på ett papper.

Då stora delar av informationen hanteras med hjälp av IT-system handlar informationssäkerhet även om att kravställa hur våra tekniska lösningar skall fungera.

Du finner vår policy för informationssäkerhet nedan.

Informationssäkerhetspolicy