Mina studier

Information om CSN

Yrkesvuxutbildningar är studiemedelsberättigande och om du vill kan du ansöka om studiemedel (bidrag och/eller lån) hos CSN under din utbildningstid. För mer information om hur du ansöker om studiemedel kan du läsa mer och kontakta deras handläggare på via deras hemsida Studiemedel – Bidrag och studielån – CSN  eller på telefonnummer 0771-276 000 (mån-fre kl. 09.00-15.00).

När du ansöker om studiemedel är det viktigt att du uppger vuxenutbildningen som du är antagen hos (huvudman) som utbildningsanordnare och inte YrkesAkademin.

 

Hur betalas mitt studiemedel ut från CSN?

CSN fattar beslut efter din individuella studieplan (ISP) därför är det viktigt att du följer den. Med heltidsstudier räknas en studietakt om minst 20 poäng per vecka. Om du läser under 20 poäng per vecka betraktas det som deltidsstudier. Din ISP registreras hos CSN med start- och slutdatum samt poäng för varje kurs. Det betyder att du registreras endast på en kurs i taget vid det startdatum som finns angett i din ISP. När en kurs är betygsatt registreras detta och du registreras som aktiv på nästa kurs därefter (under förutsättning att du startar den). Om du inte skulle godkänt betyg eller av olika anledningar måste förlänga kursen uppdateras din ISP hos CSN och därmed även din betalning.

 

CSN- Så här ansöker du om studiemedel

CSN – Studiemedel för studier i Sverige – YouTube

 

CSN – så funkar det

Hur mycket studiemedel kan jag få när jag studerar i Sverige? – YouTube