Mina studier

Hur vet jag om jag får gå utbildningen?

Det är vuxenutbildningen i din hemkommun (som du är folkbokförd i) som beslutar om du får gå utbildningen. Förutom att du behöver vara behörig är det vuxenutbildningen som ansvarar över antagningsprocessen och som antar dig till utbildningen. YrkesAkademin är endast utbildningsanordnare och får inte besluta i sådana frågor och kan därför inte svara på frågor om du blivit antagen eller ej.