Mina studier

Tomas Eneroth och Ibrahim Baylan. BILD: regeringen.se

Hela landet ska leva – bondepaket och stora satsningar på landsbygden i regeringens budgetproposition

Budgetpropositionen för 2022 innehåller stora satsningar för en levande och växande landsbygd. Regeringen driver en kraftfull politik för att hela landet ska utvecklas. I Sverige ska alla oavsett var man bor kunna leva, utvecklas och förverkliga sina drömmar.

 

 

“Satsningarna på landsbygden i budgetpropositionen för 2022 syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i hela landet, säkra tillgången till välfärd och service såväl i landsbygd som i städer, öka tillgängligheten genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem och bidra till ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk. Hela Sveriges potential ska användas.”

 

Så skriver regeringen i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet.

 

Under en presskonferens den 3 september presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth och näringsminister Ibrahim Baylan de områden som de anser viktigast i budgetpropositionen för 2022.

 

I propositionen belyser de bland annat vikten av levande landsbygder, miljömässiga och konkurrenskraftiga jordbruk med rejäla satsningar på nationella åtgärder i det avseendet. Även satsningar på vägunderhåll, bredbandsutbyggnad på glesbygden samt driftsstöd för dagligvarubitiker för att människor ska kunna bo, verka och leva i alla delar av landet – något som också hör ihop med ett stöd för företagsklimatet på glesbygden.

 

Investeringar för att stärka den inhemska besöksnäringen, ökat stöd till Livsmedelsverket samt utökade klimatpremier för arbetsmaskiner var ytterligare punkter i propositionen.

 

Läs mer om budgetpropositionen och se presskonferensen HÄR.