Mina studier

YH utbildning, Grön vätgas – tillämpning och utveckling

Är du intresserad av att få en bred kunskapsplattform inom grön vätgas? YH utbildningen som är lärarledd på distans ger dig en konkurrensfördel inom ett av de snabbaste växande områden inom grön omställning, oavsett om du arbetar inom energi, industri eller logistik.

Längd

24 dagar

Pris

0 SEK exkl. moms
Beskrivning

Grön vätgas kommer att vara en avgörande faktor för världens energiomställning till förnybara energikällor. I utbildningen lär du dig mer om grön vätgas användningsområden och utvecklingsmöjligheter.

Utbildningen omfattar också teknik och regelverk. Andra områden som behandlas är energilager och balanskraft samt  vätgas i industriell tillverkning. 

Som energibärare kan vätgas ställa om stora delar av de sektorer som släpper ut mest koldioxid; transportsektorn och industrin. Det är  viktigt att vätgasen som används är producerad från förnyelsebara energikällor. 


Storskalig fossilfri vätgasproduktion är på väg att göra Norrland till Sveriges nya industricentrum. Vätgasen är nyckeln till att göra stålproduktionen fossilfri genom att ersätta kol och koks som i dag används i stålverkens masugnar. Inte bara de stora tillverkande industrierna har behov men även flera vindkraftsbolag arbetar med omställning såväl som våra stora energiaktörer på marknaden. 


Behovet av kompetens i ämnet grön vätgas är så stort att det är svårt att överblicka och omställningen kommer påverka många yrkesroller inom olika områden.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker delvis på engelska. Vi ser till att det finns förtydligande på svenska och att all säkerhetsutbildning sker enligt svensk standard och material.

Utbildningen innehåller:

  • Introduktion till grön vätgas, tillämpning och utveckling, 2 veckor

  • Vätgas som energilager och balanskraft, 4 veckor

  • Grön vätgas i industriell tillverkning, 3 veckor

  • Vätgas, arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning, 3 veckor

OBS finansieras ej i projektet, ansök till utbildningen på Ya.se

Beskrivning

Grön vätgas kommer att vara en avgörande faktor för världens energiomställning till förnybara energikällor. I utbildningen lär du dig mer om grön vätgas användningsområden och utvecklingsmöjligheter.

Utbildningen omfattar också teknik och regelverk. Andra områden som behandlas är energilager och balanskraft samt  vätgas i industriell tillverkning. 

Som energibärare kan vätgas ställa om stora delar av de sektorer som släpper ut mest koldioxid; transportsektorn och industrin. Det är  viktigt att vätgasen som används är producerad från förnyelsebara energikällor. 


Storskalig fossilfri vätgasproduktion är på väg att göra Norrland till Sveriges nya industricentrum. Vätgasen är nyckeln till att göra stålproduktionen fossilfri genom att ersätta kol och koks som i dag används i stålverkens masugnar. Inte bara de stora tillverkande industrierna har behov men även flera vindkraftsbolag arbetar med omställning såväl som våra stora energiaktörer på marknaden. 


Behovet av kompetens i ämnet grön vätgas är så stort att det är svårt att överblicka och omställningen kommer påverka många yrkesroller inom olika områden.  

 

Utbildningens upplägg

Undervisningen sker delvis på engelska. Vi ser till att det finns förtydligande på svenska och att all säkerhetsutbildning sker enligt svensk standard och material.

Utbildningen innehåller:

  • Introduktion till grön vätgas, tillämpning och utveckling, 2 veckor

  • Vätgas som energilager och balanskraft, 4 veckor

  • Grön vätgas i industriell tillverkning, 3 veckor

  • Vätgas, arbetsmiljö, säkerhet och riskbedömning, 3 veckor

OBS finansieras ej i projektet, ansök till utbildningen på Ya.se

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert