Mina studier

Vitvaror och service för fastighetsbranschen

Vill ni få kontroll på kostnaderna för vitvaror i era fastigheter? I kursen Vitvaror och service för fastighetsskötare skapar du möjlighet för ett mer effektivt och lönsamt arbete avseende de vitvaror du behöver hantera i ditt fastighetsbestånd. När reparationsinsatser är lönsamma eller beslut om nyinvestering måste tas är avgörande för att uppnå lönsamhet. Med rätt utbildning sparar du dina resurser och förädlar dessutom ditt fastighetsbestånd.


Längd

1 dag

Ort

Malmö

Pris

Per deltagare 4 500 SEK exkl. moms
Per grupp 26 000 SEK exkl. moms
Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering

Vill ni få kontroll på kostnaderna för vitvaror i era fastigheter? I kursen Vitvaror och service för fastighetsskötare skapar du möjlighet för ett mer effektivt och lönsamt arbete avseende de vitvaror du behöver hantera i ditt fastighetsbestånd. När reparationsinsatser är lönsamma eller beslut om nyinvestering måste tas är avgörande för att uppnå lönsamhet. Med rätt utbildning sparar du dina resurser och förädlar dessutom ditt fastighetsbestånd.


Kursinnehåll: 

  • Ekonomisk cykel för olika vitvaror
  • Skötsel av vitvaror
  • Komponentkännedom
  • Felsökning och reparation
  • Vitvarors olika kvalitetssteg - vad lönar sig att investera i?


Liknande kurser för verksamma inom fastighetsbranschen kan du hitta här via länkarna: 

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Samtliga verksamma inom fastighetsbranschen, så som fastighetsvärd, fastighetsskötare, förvaltare och vaktmästare.

Efter genomgången, godkänd kurs erhålls ett intyg.

Beskrivning

Vill ni få kontroll på kostnaderna för vitvaror i era fastigheter? I kursen Vitvaror och service för fastighetsskötare skapar du möjlighet för ett mer effektivt och lönsamt arbete avseende de vitvaror du behöver hantera i ditt fastighetsbestånd. När reparationsinsatser är lönsamma eller beslut om nyinvestering måste tas är avgörande för att uppnå lönsamhet. Med rätt utbildning sparar du dina resurser och förädlar dessutom ditt fastighetsbestånd.


Kursinnehåll: 

  • Ekonomisk cykel för olika vitvaror
  • Skötsel av vitvaror
  • Komponentkännedom
  • Felsökning och reparation
  • Vitvarors olika kvalitetssteg - vad lönar sig att investera i?


Liknande kurser för verksamma inom fastighetsbranschen kan du hitta här via länkarna: 

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Målgrupp

Samtliga verksamma inom fastighetsbranschen, så som fastighetsvärd, fastighetsskötare, förvaltare och vaktmästare.

Intyg, certifiering

Efter genomgången, godkänd kurs erhålls ett intyg.

Malmö
21 augusti, 08:00 - 16:00
Platser kvar
28 september, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert