Mina studier

Verifiering för plattsättare

Krav på verifiering av plattsättningskunskaper

Längd

1 dag

Ort

Borlänge

Pris

3 700 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
FAQ
År 2018 införde BKR ett krav på att minst en behörig plattsättare på alla företag som ansöker om behörighet ska verifiera sina kunskaper inom plattsättning och flytspackling. Alternativt ska minst en behörig plattsättare kunna uppvisa ett svenskt yrkesbevis som plattsättare.

Kravet tillämpas på alla nyansökningar och vid flytt av behörighet, alltså även en person som tidigare varit behörig måste i detta läge genomföra verifieringen om yrkesbevis saknas.

Bestämmelsen om yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet om minst 3 år med 100% plattsättningsarbete har länge funnits i bestämmelserna för behörighet. BKR har dock haft svårt att på ett säkert och rättvist sätt bedöma korrektheten i de uppgifter som lämnas i samband med kursdeltagande och behörighetsansökan. Vi har av det skälet funnit det nödvändigt att kunskaperna verifieras via ett praktiskt prov i de fall där ett yrkesbevis saknas.

Behörighetskrav: godkänt i Kurs 1 som genomförs hos BKR innan anmälan till verifieringen.


Observera att om man uteblir från bokad verifiering utan att avboka måste man vänta 6 månader innan man bokar ny tid.
Kurs 1, mer info på bkr.se
De företag som via Byggkeramikrådet kräver en verifiering av plattsättningskunskaper. Mer info på bkr.se
Kan jag anmäla mig till verifieringen innan jag klarat av kurs 1?
Nej, du måste ha genomgått och klarat kurs 1 innan du kontaktar oss för verifiering. Vi kommer att kontrollera med BKR att du har en godkänd kurs 1 innan vi godkänner din anmälan.

Finns det verktyg att låna på utbildningsställena?

Ja, det gör det men det går också bra att ta med dina egna verktyg om du föredrar det.

Hur får jag reda på om jag klarat verifieringen?

Din handledare hör av sig till dig och meddelar samtidigt BKR om du klarat provmomenten någon dag efter att du varit där.

Vad händer om jag inte klarar verifieringsprovet?

Efter 6 månader kan du anmäla dig till en ny verifiering.

Motsvarar verifieringen ett yrkesbevis?
Nej, denna verifiering är endast till för att säkerställa att grundläggande plattsättningskunskaper finns hos de företag som söker behörighet hos BKR när plattsättaren saknar yrkesbevis. Ett yrkesbevis kan endast utfärdas av BYN. Läs mer på www.byn.se

Jag har ett yrkesbevis som murare, räcker det?
Om ditt yrkesbevis som murare är utfärdat tidigare än 1997 gäller det för plattsättning också.
Beskrivning
År 2018 införde BKR ett krav på att minst en behörig plattsättare på alla företag som ansöker om behörighet ska verifiera sina kunskaper inom plattsättning och flytspackling. Alternativt ska minst en behörig plattsättare kunna uppvisa ett svenskt yrkesbevis som plattsättare.

Kravet tillämpas på alla nyansökningar och vid flytt av behörighet, alltså även en person som tidigare varit behörig måste i detta läge genomföra verifieringen om yrkesbevis saknas.

Bestämmelsen om yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet om minst 3 år med 100% plattsättningsarbete har länge funnits i bestämmelserna för behörighet. BKR har dock haft svårt att på ett säkert och rättvist sätt bedöma korrektheten i de uppgifter som lämnas i samband med kursdeltagande och behörighetsansökan. Vi har av det skälet funnit det nödvändigt att kunskaperna verifieras via ett praktiskt prov i de fall där ett yrkesbevis saknas.

Behörighetskrav: godkänt i Kurs 1 som genomförs hos BKR innan anmälan till verifieringen.


Observera att om man uteblir från bokad verifiering utan att avboka måste man vänta 6 månader innan man bokar ny tid.
Förkunskaper
Kurs 1, mer info på bkr.se
Målgrupp
De företag som via Byggkeramikrådet kräver en verifiering av plattsättningskunskaper. Mer info på bkr.se
FAQ
Kan jag anmäla mig till verifieringen innan jag klarat av kurs 1?
Nej, du måste ha genomgått och klarat kurs 1 innan du kontaktar oss för verifiering. Vi kommer att kontrollera med BKR att du har en godkänd kurs 1 innan vi godkänner din anmälan.

Finns det verktyg att låna på utbildningsställena?

Ja, det gör det men det går också bra att ta med dina egna verktyg om du föredrar det.

Hur får jag reda på om jag klarat verifieringen?

Din handledare hör av sig till dig och meddelar samtidigt BKR om du klarat provmomenten någon dag efter att du varit där.

Vad händer om jag inte klarar verifieringsprovet?

Efter 6 månader kan du anmäla dig till en ny verifiering.

Motsvarar verifieringen ett yrkesbevis?
Nej, denna verifiering är endast till för att säkerställa att grundläggande plattsättningskunskaper finns hos de företag som söker behörighet hos BKR när plattsättaren saknar yrkesbevis. Ett yrkesbevis kan endast utfärdas av BYN. Läs mer på www.byn.se

Jag har ett yrkesbevis som murare, räcker det?
Om ditt yrkesbevis som murare är utfärdat tidigare än 1997 gäller det för plattsättning också.
Borlänge
08 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
10 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
13 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
15 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
17 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
20 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
22 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
27 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
29 juni, 09:00 - 13:00
Platser kvar
01 juli, 09:00 - 13:00
Platser kvar
04 juli, 09:00 - 13:00
Platser kvar
06 juli, 09:00 - 13:00
Platser kvar
08 juli, 09:00 - 13:00
Platser kvar
25 juli, 09:00 - 13:00
Platser kvar
27 juli, 09:00 - 13:00
Platser kvar
29 juli, 09:00 - 13:00
Platser kvar
01 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
03 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
05 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
08 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
10 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
12 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
15 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
17 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
19 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
22 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
24 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
26 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
29 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
31 augusti, 09:00 - 13:00
Platser kvar
02 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
05 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
07 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
09 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
12 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
14 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
16 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
19 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
21 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
23 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
26 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
28 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
30 september, 09:00 - 13:00
Platser kvar
03 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
05 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
07 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
10 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
12 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
14 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
17 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
19 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
21 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
24 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
26 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
28 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
31 oktober, 09:00 - 13:00
Platser kvar
02 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
04 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
07 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
09 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
11 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
14 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
16 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
18 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
21 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
23 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
25 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
28 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
30 november, 09:00 - 13:00
Platser kvar
02 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
05 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
07 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
09 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
12 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
14 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
16 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
19 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
21 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
23 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
28 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
30 december, 09:00 - 13:00
Platser kvar
02 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
04 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
09 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
11 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
13 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
16 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
18 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
20 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
23 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
25 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
27 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
30 januari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
01 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
03 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
06 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
08 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
10 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
13 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
15 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
17 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
20 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
22 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
24 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
27 februari 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
01 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
03 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
06 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
08 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
10 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
13 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
15 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
17 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
20 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
22 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
24 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
27 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
29 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
31 mars 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
03 april 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
05 april 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar
12 april 2023, 09:00 - 13:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50