Mina studier

Vätgas för tunga transporter

Funderar ditt företag på att övergå till vätgas som drivmedel i era transporter? I utbildningen får du insyn i allt från system och komponenter till tankning, säkerhet, miljökrav och regelverk. Vi fördjupar oss kring vätgasutbyggnadens påverkan och möjligheter för framtida tunga transporter. Utbildningsstart den 7 mars 2023.

Längd

2 dagar

Pris

6 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Målgrupp
Lär dig mer om vätgasens roll för tunga transporter! Vi erbjuder en halvdagsutbildning kring vätgasutbyggnadens påverkan och möjligheter för framtida tunga transporter.
Vi inleder med att titta på vätgasens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle för att därefter fördjupa oss i vätgas för tunga transporter. Utbildningen täcker in allt från system och komponenter till tankning, säkerhet, miljökrav och regelverk.

Utbildningen vänder sig till Beslutsfattare och tekniskt ansvariga på företag och myndigheter, Ingenjörer, utvecklare och entreprenörer.

Utbildningen innehåller:

Vätgas i den pågående energiomställningen
– En allmän introduktion och historik.
Omvärldsbevakning
– Var befinner sig utvecklingen av vätgasfordon idag?
Fordonstyper och tillverkare
– Vilka produkter finns idag och hur ser lanseringsplanerna ut?
Vätgas i fordon
– Vi går igenom system och komponenter samt kartlägger skillnader och likheter med andra drivlinor och system.
Hur skiljer sig systemen åt avseende service, underhåll och reparationer?
Tankning och tankstationer
– En genomgång av tankning och teknik: tidsåtgång, tillgänglighet och distribution. 
Säkerhet
– Vi diskuterar säkerheten i och kring fordon: åtgärder, risker och riskhantering.
Godstransporter med vätgasfordon
– Hur ser framtida miljökrav och regelverk ut? Hur kan tunga transporter komma att påverkas?

Under hela utbildningen finns gott om tid att ställa frågor och diskutera individuella och gemensamma utmaningar.

Datum och tid: 
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under två halvdagar. 

De lärarledda passen kommer hållas klockan 9.00-11.30 den 7 och 8 mars 2023.

Utbildningen ges i samarbete med RISE

Beslutsfattare och tekniskt ansvariga på företag och myndigheter, ingenjörer, utvecklare, entreprenörer.
Beskrivning
Lär dig mer om vätgasens roll för tunga transporter! Vi erbjuder en halvdagsutbildning kring vätgasutbyggnadens påverkan och möjligheter för framtida tunga transporter.
Vi inleder med att titta på vätgasens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle för att därefter fördjupa oss i vätgas för tunga transporter. Utbildningen täcker in allt från system och komponenter till tankning, säkerhet, miljökrav och regelverk.

Utbildningen vänder sig till Beslutsfattare och tekniskt ansvariga på företag och myndigheter, Ingenjörer, utvecklare och entreprenörer.

Utbildningen innehåller:

Vätgas i den pågående energiomställningen
– En allmän introduktion och historik.
Omvärldsbevakning
– Var befinner sig utvecklingen av vätgasfordon idag?
Fordonstyper och tillverkare
– Vilka produkter finns idag och hur ser lanseringsplanerna ut?
Vätgas i fordon
– Vi går igenom system och komponenter samt kartlägger skillnader och likheter med andra drivlinor och system.
Hur skiljer sig systemen åt avseende service, underhåll och reparationer?
Tankning och tankstationer
– En genomgång av tankning och teknik: tidsåtgång, tillgänglighet och distribution. 
Säkerhet
– Vi diskuterar säkerheten i och kring fordon: åtgärder, risker och riskhantering.
Godstransporter med vätgasfordon
– Hur ser framtida miljökrav och regelverk ut? Hur kan tunga transporter komma att påverkas?

Under hela utbildningen finns gott om tid att ställa frågor och diskutera individuella och gemensamma utmaningar.

Datum och tid: 
Utbildningen bedrivs som lärarledd på distans under två halvdagar. 

De lärarledda passen kommer hållas klockan 9.00-11.30 den 7 och 8 mars 2023.

Utbildningen ges i samarbete med RISE

Målgrupp
Beslutsfattare och tekniskt ansvariga på företag och myndigheter, ingenjörer, utvecklare, entreprenörer.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert