Mina studier

Validering i Industriteknik BAS

Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt som medarbetare får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och svenska industriföretag efterfrågar.

Längd

1 dag

Ort

Kalix, Örnsköldsvik

Pris

3 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt och som medarbetare får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och svenska industriföretag efterfrågar. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade. Det blir garanterat enklare att investera i träffsäkra insatser på rätt nivå.

Valideringen utförs genom ett webbaserat test på plats på företaget med certifierad testledare som stöd. Valideringen tar cirka fyra timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en individuell konkret utvecklingsplan. Områden som ingår i validering Industriteknik bas, Hälsa, miljö och säkerhet, IT och automation, Kvalitet, Matematik, Mätteknik, Produktionsteknik-ekonomi, Ritningsläsning, Språk-engelska, Språk-svenska, Underhåll.

Informationsblad-Industriteknik BAS
Inga förkunskaper krävs.
All produktionspersonal inom en industriell verksamhet.
Kompetensintyg av Svenskindustrivalidering.
Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning. Med baskonceptet får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna arbeta inom industriell produktion. Tillsammans skapar svensk industrivalidering tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.
Beskrivning
Med validering av Industriteknik BAS som plattform bygger man kompetens i företaget på ett stabilt och säkert sätt och som medarbetare får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och svenska industriföretag efterfrågar. Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som väsentligt kvalitets- och konkurrensdrivande så blir också insatserna fokuserade. Det blir garanterat enklare att investera i träffsäkra insatser på rätt nivå.

Valideringen utförs genom ett webbaserat test på plats på företaget med certifierad testledare som stöd. Valideringen tar cirka fyra timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en individuell konkret utvecklingsplan. Områden som ingår i validering Industriteknik bas, Hälsa, miljö och säkerhet, IT och automation, Kvalitet, Matematik, Mätteknik, Produktionsteknik-ekonomi, Ritningsläsning, Språk-engelska, Språk-svenska, Underhåll.

Informationsblad-Industriteknik BAS
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Målgrupp
All produktionspersonal inom en industriell verksamhet.
Intyg, certifiering
Kompetensintyg av Svenskindustrivalidering.
FAQ
Validering av yrkeskompetens handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde. En medarbetare kan ha utvecklats genom utbildning, många år på jobbet eller på något annat sätt – det spelar ingen roll. Det väsentliga är att synliggöra aktuell kompetens, för att i ett nästa steg ta vara på densamma eller gå vidare med kompetensutveckling som är träffsäker och effektiv.

Innehållet i en branschvalidering består av kompetensområden med krav på kunskap och färdighet som är gemensamma för en hel bransch. Individen mäts och jämförs mot den kompetens som branschen är överens om är kvalificerande och kritisk för en effektiv produktion. Valideringen blir på så sätt användbar och betydelsefull för betydligt fler medarbetare och arbetsgivare än om kompetenskraven till exempel är framtagna för ett specifikt företag eller för företag i en avgränsad region. Du kan till exempel efterfråga den vid nyanställning. Med baskonceptet får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna arbeta inom industriell produktion. Tillsammans skapar svensk industrivalidering tydlighet kring var ribban ligger för industrins lägsta nivå på kompetens.
Kalix
28 augusti, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
04 september, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Kalix
02 oktober, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
09 oktober, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Kalix
30 oktober, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
06 november, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Kalix
04 december, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
11 december, 08:00 - 12:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert