Mina studier

Utbildning Kategori V (5) inför Examinering

Arbetar du på en verkstad och ska börja utföra service eller ansvara för luftkonditioneringssystem i fordon enligt kategori V (5)? Få rätt kunskap och säkerställ ditt certifikat i denna utbildning!

Längd

4 dagar

Ort

Stockholm

Pris

11 000 SEK exkl. moms
Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Behörighetsområdet för kategori V gäller för luftkonditioneringsutrustning i fordon. Enligt det senaste lagkravet ska minst en anställd på serviceverkstaden ha ett kylcertifikat kategori V. Dessutom ska certifierad person alltid finnas på plats för att icke certifierade ska få utföra arbeten. 

Denna teoretiska och praktiska utbildning vänder sig till dig som arbetar med eller kommer att ha ansvar för servicearbeten av fordon på skadeverkstad med uppgift att tömma, fylla, reparera mobil kyla/luftkonditioneringssystem enligt kategori V (5) 20 ton Co2 ekvivalenter.  

Du kommer lära dig hantering av köldmedier, hantering av aggregat för tömning och fyllning av AC-system i fordon, manuella, automatiska samt helautomatiska processer. 

Innehåll:
 • AC Systemets funktion i fordon  
 • Hantering av köldmedier  
 • Aggregatets tömning, fyllnings funktioner samt övriga funktioner 
 • Tömning och fyllning av köldmedium i fordon 
 • Lagar och förordningar/direktiv gällande flourerande växthusgaser för EU och Sverige 
 • Information om företagscertifikatet 
 • Driftsättning av AC/luftkonditioneringssystem i fordon  
 • Olika läcksökningsmetoder av AC systemet 
 • Genomgång av utrustningar för läcksökning  
 • Information om spolning och utrustningar av AC systemet

Upplägg  

Utbildningen pågår i totalt 4 dagar (3 dagar teori/praktik, 1 dag examination). I utbildningen ingår kostnaden för ett provtillfälle.

Denna utbildning genomförs lärarledd. Se kurstillfällen och utbildningsort nedan. 

Varmt välkommen att boka din plats! 


Grundläggande kunskaper inom fordonsteknik.
Denna utbildning vänder sig till skadetekniker eller personal som arbetar på exempelvis en bilverkstad, lastbilsverkstad eller bussverkstad. I din roll kommer du börja genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning enligt kategori V (5) 20 ton Co2 ekvivalenter.


Personcertfikat är giltigt i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.
Beskrivning
Behörighetsområdet för kategori V gäller för luftkonditioneringsutrustning i fordon. Enligt det senaste lagkravet ska minst en anställd på serviceverkstaden ha ett kylcertifikat kategori V. Dessutom ska certifierad person alltid finnas på plats för att icke certifierade ska få utföra arbeten. 

Denna teoretiska och praktiska utbildning vänder sig till dig som arbetar med eller kommer att ha ansvar för servicearbeten av fordon på skadeverkstad med uppgift att tömma, fylla, reparera mobil kyla/luftkonditioneringssystem enligt kategori V (5) 20 ton Co2 ekvivalenter.  

Du kommer lära dig hantering av köldmedier, hantering av aggregat för tömning och fyllning av AC-system i fordon, manuella, automatiska samt helautomatiska processer. 

Innehåll:
 • AC Systemets funktion i fordon  
 • Hantering av köldmedier  
 • Aggregatets tömning, fyllnings funktioner samt övriga funktioner 
 • Tömning och fyllning av köldmedium i fordon 
 • Lagar och förordningar/direktiv gällande flourerande växthusgaser för EU och Sverige 
 • Information om företagscertifikatet 
 • Driftsättning av AC/luftkonditioneringssystem i fordon  
 • Olika läcksökningsmetoder av AC systemet 
 • Genomgång av utrustningar för läcksökning  
 • Information om spolning och utrustningar av AC systemet

Upplägg  

Utbildningen pågår i totalt 4 dagar (3 dagar teori/praktik, 1 dag examination). I utbildningen ingår kostnaden för ett provtillfälle.

Denna utbildning genomförs lärarledd. Se kurstillfällen och utbildningsort nedan. 

Varmt välkommen att boka din plats! 


Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom fordonsteknik.
Målgrupp
Denna utbildning vänder sig till skadetekniker eller personal som arbetar på exempelvis en bilverkstad, lastbilsverkstad eller bussverkstad. I din roll kommer du börja genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobil luftkonditioneringsutrustning enligt kategori V (5) 20 ton Co2 ekvivalenter.


Intyg, certifiering
Personcertfikat är giltigt i 5 år från utfärdandet.

För att förnya ett Personcertifikat krävs en ny teoretisk examination. Efter godkänd examination och ansökan om omcertifiering förlängs giltighetstiden med ytterligare 5 år.
Stockholm
21 - 24 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
18 - 21 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
09 - 12 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
13 - 16 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert