Mina studier

Truckutbildning TLP10, A1-A4, B1

Utbildningen ger Truckkort enligt TLP-10 för A1-A4 samt B1, de vanligaste förekommande truck typerna på lager.

Längd

7 dagar

Ort

Stockholm Farsta, Gävle, Göteborg, Sundsvall

Pris

5 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Utbildningen består av 2 dagar teori och 3 dagar praktik. Den följer den fastställda läroplanen TLP-10 och utförs av TYA certifierade utbildare. Vi kan också erbjuda andra trucktyper och anpassar kursen efter era önskemål. 

Utbildningen omfattar:

 • daglig tillsyn. Stapla, lasta, lossa och transportera gods
 • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
 • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • utföra administrativa rutiner i samband med hantering av gods
 • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
 • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet
Inga förkunskaper krävs
För dig som arbetar med truckkörning, lagerarbete eller annan varuhantering
Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett personligt utbildningsintyg i form av plastkort från TYA. 
Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP 10.

De innebär att alla truckförare får en gemensam grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. Alla truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP 10.

Det innebär att:

 • instruktören har tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra en kurs som pågår under ca 40 timmar. Enligt TYAs erfarenhet är det den tid som krävs för att du ska få till dig tillräckliga färdigheter för att vara anställningsbar som truckförare.
 • du får möjlighet att träna upp dina färdigheter på samtliga trucktyper som ska ingå i utbildningen enligt utbildningserbjudandet.
 • TYAs utbildningsintyg ingår i kursavgiften.
 • Läs gärna igenom TLP10 innan du påbörjar din utbildning. Då vet du vad din utbildning kommer att innehålla och vilka förväntningar som finns från kommande arbetsgivare på dina kunskaper och färdigheter när du ska arbeta som truckförare.
Ladda ner TLP 10 härTrucktyper

Det finns 18 olika trucktyper, som delas in i fyra kategorier:

 • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare
 • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar
 • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar
 • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar

I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYAs utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP 10.

TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och färdigheter i:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

Beskrivning
Utbildningen består av 2 dagar teori och 3 dagar praktik. Den följer den fastställda läroplanen TLP-10 och utförs av TYA certifierade utbildare. Vi kan också erbjuda andra trucktyper och anpassar kursen efter era önskemål. 

Utbildningen omfattar:

 • daglig tillsyn. Stapla, lasta, lossa och transportera gods
 • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
 • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • utföra administrativa rutiner i samband med hantering av gods
 • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
 • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Målgrupp
För dig som arbetar med truckkörning, lagerarbete eller annan varuhantering
Intyg, certifiering
Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett personligt utbildningsintyg i form av plastkort från TYA. 
FAQ
Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP 10.

De innebär att alla truckförare får en gemensam grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säkert. Alla truckinstruktörer som har avtal med TYA utbildar enligt TLP 10.

Det innebär att:

 • instruktören har tillräcklig erfarenhet för att kunna genomföra en kurs som pågår under ca 40 timmar. Enligt TYAs erfarenhet är det den tid som krävs för att du ska få till dig tillräckliga färdigheter för att vara anställningsbar som truckförare.
 • du får möjlighet att träna upp dina färdigheter på samtliga trucktyper som ska ingå i utbildningen enligt utbildningserbjudandet.
 • TYAs utbildningsintyg ingår i kursavgiften.
 • Läs gärna igenom TLP10 innan du påbörjar din utbildning. Då vet du vad din utbildning kommer att innehålla och vilka förväntningar som finns från kommande arbetsgivare på dina kunskaper och färdigheter när du ska arbeta som truckförare.
Ladda ner TLP 10 härTrucktyper

Det finns 18 olika trucktyper, som delas in i fyra kategorier:

 • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare
 • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar
 • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar
 • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar

I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYAs utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP 10.

TLP 10-utbildningen ger truckföraren goda kunskaper om och färdigheter i:

 • risker- och säkerhetsbestämmelser
 • trafikbestämmelser
 • truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • truckens konstruktion och de vanligaste trucktyperna
 • hantering av farligt gods
 • säkerhetskontroll och daglig tillsyn
 • ergonomiskt arbetssätt
 • material- och godshantering

Stockholm Farsta
13 - 17 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Gävle
27 juni - 01 juli, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Göteborg
27 juni - 01 juli, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
27 juni - 01 juli, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50