Mina studier

Truckutbildning TLP10, A1-A4, B1

Utbildningen ger Truckkort enligt TLP-10 för A1-A4 samt B1, de vanligaste förekommande trucktyperna på lager.

Längd

5 dagar

Pris

5 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildningen består av 2 dagar teori och 3 dagar praktik. Den följer den fastställda läroplanen TLP-10 och utförs av TYA certifierade utbildare. Vi kan också erbjuda andra trucktyper och anpassar kursen efter era önskemål. 

Utbildningen omfattar:

 • daglig tillsyn. Stapla, lasta, lossa och transportera gods
 • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
 • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • utföra administrativa rutiner i samband med hantering av gods
 • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
 • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet
Inga förkunskaper krävs
För dig som arbetar med truckkörning, lagerarbete eller annan varuhantering
Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett personligt utbildningsintyg i form av plastkort från TYA. 
Beskrivning
Utbildningen består av 2 dagar teori och 3 dagar praktik. Den följer den fastställda läroplanen TLP-10 och utförs av TYA certifierade utbildare. Vi kan också erbjuda andra trucktyper och anpassar kursen efter era önskemål. 

Utbildningen omfattar:

 • daglig tillsyn. Stapla, lasta, lossa och transportera gods
 • känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
 • redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
 • känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
 • känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
 • ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
 • utföra administrativa rutiner i samband med hantering av gods
 • uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
 • redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
 • arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs
Målgrupp
För dig som arbetar med truckkörning, lagerarbete eller annan varuhantering
Intyg, certifiering
Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett personligt utbildningsintyg i form av plastkort från TYA. 
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert