Mina studier

Traversutbildning

Vill du lära dig att använda travers för säkra lyft och ett effektivt sätt att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen? Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6

Längd

2 dagar

Ort

Sundsvall, Karlskoga

Pris

2 950 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Vad säger lagstiftningen?
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde. Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och de internationella standard SS-ISO 23853:2006, SS-ISO 9926-1 

Utbildningen innehåller:
 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
 • Olika typer av lyftredskap
 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
 • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker
Inga särskilda förkunskaper krävs
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.
Utbildningen bör repeteras efter 5 år
Beskrivning
Vad säger lagstiftningen?
Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivare. Enligt AFS 2006:6 § 29 får lyftanordning/lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet, och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.

Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.

Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde. Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och de internationella standard SS-ISO 23853:2006, SS-ISO 9926-1 

Utbildningen innehåller:
 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
 • Olika typer av lyftredskap
 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
 • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.
Intyg, certifiering
Utbildningen bör repeteras efter 5 år
Sundsvall
08 - 09 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskoga
15 - 16 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Sundsvall
19 - 20 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskoga
26 - 27 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert