Mina studier

Traversutbildning

Utbildningen ger kunskap att använda travers för säkra lyft och ett effektivt sätt att förebygga skador och olycksfall på arbetsplatsen.

Längd

2 dagar

Pris

2 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och de internationella standard SS-ISO 23853:2006, SS-ISO 9926-1 

Utbildningen innehåller:
 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
 • Olika typer av lyftredskap
 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
 • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker
Inga särskilda förkunskaper krävs
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.
Utbildningen bör repeteras efter 5 år
Beskrivning
Kursen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och de internationella standard SS-ISO 23853:2006, SS-ISO 9926-1 

Utbildningen innehåller:
 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
 • Vad är en lyftanordning och ett lyftredskap?
 • Olika typer av lyftredskap
 • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
 • Manövrera maskinen efter teckengivning och radiodirigering
 • Planering och genomförande på ett kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet sätt
 • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
 • Risker
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som skall hanterar traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.
Intyg, certifiering
Utbildningen bör repeteras efter 5 år
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert