Mina studier

Svetsarprövning ISO 9606-1, SS-EN 287-1

Certifiering enligt ISO 9606-1 eller SS-EN 287-1 med ackrediterad kontrollant.

Längd

1 dag

Ort

Karlskoga, Kalix, Borlänge, Luleå, Örnsköldsvik

Pris

9 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Intyg, certifiering
Vid arbete med exempelvis tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner ställs det krav på certifierad personal. Med hjälp av ackrediterande kontrollant via SWEDAC för personcertifiering av svetsare bedömer vi svetsarens uppfyllande av kraven i enlighet med aktuell standard. Vid godkänt svetsarprov utfärdas ett svetsarprövnings intyg som visar att personen är certifierad.  I vissa fall kan materialkostnad tillkomma alternativt att du arbetar på eget material.


En svetsarprövning går till på följande sätt:

 • Beställare och svetsare/svetsoperatör ansöker om certifiering. Uppgifter om provläggningen registreras såsom namn och födelsedata på svetsare/svetsoperatörer, svetsmetod, svetsläge, materialkvaliteter och dimensioner, pWPS/WPS etc.
 • En svetskontrollant  övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren/svetsoperatören följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden. 
 • Svetskontrollanten utför en visuell kontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).
 • Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg.
Med hjälp av ackrediterande kontrollant erbjuder vi svetsarprövning inom de flesta förekommande material, till exempel:
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW/FW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 138/136 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb


Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg s.k. svetslicens
Beskrivning
Vid arbete med exempelvis tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner ställs det krav på certifierad personal. Med hjälp av ackrediterande kontrollant via SWEDAC för personcertifiering av svetsare bedömer vi svetsarens uppfyllande av kraven i enlighet med aktuell standard. Vid godkänt svetsarprov utfärdas ett svetsarprövnings intyg som visar att personen är certifierad.  I vissa fall kan materialkostnad tillkomma alternativt att du arbetar på eget material.


En svetsarprövning går till på följande sätt:

 • Beställare och svetsare/svetsoperatör ansöker om certifiering. Uppgifter om provläggningen registreras såsom namn och födelsedata på svetsare/svetsoperatörer, svetsmetod, svetsläge, materialkvaliteter och dimensioner, pWPS/WPS etc.
 • En svetskontrollant  övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren/svetsoperatören följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden. 
 • Svetskontrollanten utför en visuell kontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).
 • Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg.
Med hjälp av ackrediterande kontrollant erbjuder vi svetsarprövning inom de flesta förekommande material, till exempel:
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW/FW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 138/136 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb


Intyg, certifiering
Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg s.k. svetslicens
Karlskoga
14 oktober, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
11 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Borlänge
18 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
18 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
25 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskoga
16 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert