Mina studier

Svetsarprövning ISO 9606-1, SS-EN 287-1

Certifiering enligt ISO 9606-1 eller SS-EN 287-1 med ackrediterad kontrollant.

Längd

1 dag

Ort

Kalix, Luleå, Örnsköldsvik, Borlänge, Karlskoga

Pris

9 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Intyg, certifiering
FAQ
Vid arbete med exempelvis tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner ställs det krav på certifierad personal. Med hjälp av ackrediterande kontrollant via SWEDAC för personcertifiering av svetsare bedömer vi svetsarens uppfyllande av kraven i enlighet med aktuell standard. Vid godkänt svetsarprov utfärdas ett svetsarprövnings intyg som visar att personen är certifierad.  I vissa fall kan materialkostnad tillkomma alternativt att du arbetar på eget material.


En svetsarprövning går till på följande sätt:

 • Beställare och svetsare/svetsoperatör ansöker om certifiering. Uppgifter om provläggningen registreras såsom namn och födelsedata på svetsare/svetsoperatörer, svetsmetod, svetsläge, materialkvaliteter och dimensioner, pWPS/WPS etc.
 • En svetskontrollant  övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren/svetsoperatören följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden. 
 • Svetskontrollanten utför en visuell kontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).
 • Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg.
Med hjälp av ackrediterande kontrollant erbjuder vi svetsarprövning inom de flesta förekommande material, till exempel:
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW/FW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 138/136 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb


Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg s.k. svetslicens
Beskrivning
Vid arbete med exempelvis tryckbärande anordningar och stålkonstruktioner ställs det krav på certifierad personal. Med hjälp av ackrediterande kontrollant via SWEDAC för personcertifiering av svetsare bedömer vi svetsarens uppfyllande av kraven i enlighet med aktuell standard. Vid godkänt svetsarprov utfärdas ett svetsarprövnings intyg som visar att personen är certifierad.  I vissa fall kan materialkostnad tillkomma alternativt att du arbetar på eget material.


En svetsarprövning går till på följande sätt:

 • Beställare och svetsare/svetsoperatör ansöker om certifiering. Uppgifter om provläggningen registreras såsom namn och födelsedata på svetsare/svetsoperatörer, svetsmetod, svetsläge, materialkvaliteter och dimensioner, pWPS/WPS etc.
 • En svetskontrollant  övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren/svetsoperatören följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden. 
 • Svetskontrollanten utför en visuell kontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).
 • Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg.
Med hjälp av ackrediterande kontrollant erbjuder vi svetsarprövning inom de flesta förekommande material, till exempel:
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 141 T BW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW FM5 S2,0 D54,0 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 T BW/FW FM1 S5,6 D60,3 H-LO45 ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 111 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb
 • SS-EN ISO 9606-1 138/136 P BW/FW FM1 S12 PF ss-nb


Intyg, certifiering
Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg s.k. svetslicens
Kalix
07 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
08 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
09 mars, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Borlänge
04 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskoga
06 april, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Kalix
02 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Luleå
03 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
04 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Borlänge
30 maj, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Karlskoga
01 juni, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert