Mina studier

Sustainability Management – Besöksnäring

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Besöksnäringen, t.ex. Destinationsbolag, Hotell, Restaurang, Event, Möten, Resor. Du får verktyg för att arbeta vidare med hållbarhetsfrågor i din yrkesroll och bidra till en hållbar utveckling. Start 2022-03-28

Längd

10 dagar

Pris

14 900 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd tid, 10 digitala seminarier ca 3 timmar/vecka

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildningen är en interaktiv nätbaserad distansutbildning på 10 veckor med ca 1 digitalt seminarium per vecka plus handledningstid.

Utgångspunkt för utbildningens innehåll är FN:s globala hållbarhetsmål samt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för Hållbar utveckling. Härifrån leds och kopplas innehållet vidare till en svensk kontext och den studerandes yrkesroll.
Efter genomförd utbildning kan du använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter/destinationer, samt utveckla förmågan att engagera andra i håll­barhetsfrågor i din yrkesroll.
Diskussion, reflektion och olika former av kollektivt lärande med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och reflektioner är centralt för lärande och kunskapsutveckling. Detta faciliteras av sakkunniga utbildare i digitala interaktiva seminarier. Under kursen genomförs ett utvecklingsprojekt med koppling till den verksamhet den studerande arbetar i.

Utbildningen genomförs på distans och är nätbaserad. Vi träffas och interagerar med ljud och bild i digitala klassrum. Studietakten 50% fördelat under 10 veckor ger möjlighet att kombinera yrkesliv med utbildning. Vid 10 digitala seminarier ca 3 timmar/vecka, tillkommer även tid för inläsning/sätta sig in i undervisningsmaterial, gruppdiskussioner, grupparbeten, individuella uppgifter, redovisningar. Inför varje seminarium förväntas den studerande ha tagit del av, satt sig in i och reflekterat över undervisningsmaterialet för att aktivt kunna bidra under varje enskilt seminarium.

We are working with the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) to offer the official curriculum of the GSTC Sustainable Tourism Training Program (STTP) to be delivered as part of this 10-week course, which is led by the instructor, Jeppe Klockareson (an authorized GSTC trainer).

Tider för föreläsningar och seminarier:

Vecka 1
28/3 13:00-15:00 Introduktion
29/3 13:00-15:30 Teori
30/3 09:30-10:30 Handledning - Rapportskrivande
31/3 10:00-12:00 Handledning

Vecka 2
4/4 13:00-15:30 Teori
7/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 3
11/4 13:00-15:30 Teori
14/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 4
19/4 13:00-15:30 Teori
21/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 5
25/4 13:00-15:30 Teori
28/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 6
2/5 13:00-15:30 Teori
4/5 09:30-10:30 Handledning - Rapportskrivande
5/5 10:00-12:00 Handledning

Vecka 7
9/5 13:00-15:30 Teori
12/5 10:00-12:00 Handledning

Vecka 8
16/5 13:00-15:30 Teori
19/5 10:00-12:00 Handledning

Vecka 9
23/5 13:00-15:30 Teori
25/5 09:00-12:00 Handledning

Vecka 10
31/5 09:00-16:00 Examination


För mer branschspecifik information eller frågor om utbildningen kontakta turismutbildningar@ya.se  

För mer inspiration

Podden resväskan


Utbildningen kräver inga förkunskaper.
Utbildningen vänder sig till dig som verkar som ledare i små och medelstora företag inom besöksnäringen, resebranschen, möten & event ,egenföretagare i branschen alternativt tjänsteman i regioner eller kommuner som arbetar med hållbarhetsfrågor med koppling till besöksnäringen. Den vänder sig också till hållbarhetsansvariga inom besöksnäringen och dig som arbetar med marknadsföring och/eller kommunikation i branschen.
By completing this course, you will be able to satisfy the training requirements towards the GSTC Certificate in Sustainable Tourism , and will have the option to participate in the GSTC STTP examination (minimum 75% passing score is required for achieving the certificate). *The exam registration fee (USD 75 per person) is not included in the course fee. Individual applicants are responsible for signing up and paying for the GSTC STTP exam.
Beskrivning
Utbildningen är en interaktiv nätbaserad distansutbildning på 10 veckor med ca 1 digitalt seminarium per vecka plus handledningstid.

Utgångspunkt för utbildningens innehåll är FN:s globala hållbarhetsmål samt Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för Hållbar utveckling. Härifrån leds och kopplas innehållet vidare till en svensk kontext och den studerandes yrkesroll.
Efter genomförd utbildning kan du använda hållbarhet som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla attraktiva affärer, verksamheter/destinationer, samt utveckla förmågan att engagera andra i håll­barhetsfrågor i din yrkesroll.
Diskussion, reflektion och olika former av kollektivt lärande med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och reflektioner är centralt för lärande och kunskapsutveckling. Detta faciliteras av sakkunniga utbildare i digitala interaktiva seminarier. Under kursen genomförs ett utvecklingsprojekt med koppling till den verksamhet den studerande arbetar i.

Utbildningen genomförs på distans och är nätbaserad. Vi träffas och interagerar med ljud och bild i digitala klassrum. Studietakten 50% fördelat under 10 veckor ger möjlighet att kombinera yrkesliv med utbildning. Vid 10 digitala seminarier ca 3 timmar/vecka, tillkommer även tid för inläsning/sätta sig in i undervisningsmaterial, gruppdiskussioner, grupparbeten, individuella uppgifter, redovisningar. Inför varje seminarium förväntas den studerande ha tagit del av, satt sig in i och reflekterat över undervisningsmaterialet för att aktivt kunna bidra under varje enskilt seminarium.

We are working with the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) to offer the official curriculum of the GSTC Sustainable Tourism Training Program (STTP) to be delivered as part of this 10-week course, which is led by the instructor, Jeppe Klockareson (an authorized GSTC trainer).

Tider för föreläsningar och seminarier:

Vecka 1
28/3 13:00-15:00 Introduktion
29/3 13:00-15:30 Teori
30/3 09:30-10:30 Handledning - Rapportskrivande
31/3 10:00-12:00 Handledning

Vecka 2
4/4 13:00-15:30 Teori
7/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 3
11/4 13:00-15:30 Teori
14/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 4
19/4 13:00-15:30 Teori
21/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 5
25/4 13:00-15:30 Teori
28/4 10:00-12:00 Handledning

Vecka 6
2/5 13:00-15:30 Teori
4/5 09:30-10:30 Handledning - Rapportskrivande
5/5 10:00-12:00 Handledning

Vecka 7
9/5 13:00-15:30 Teori
12/5 10:00-12:00 Handledning

Vecka 8
16/5 13:00-15:30 Teori
19/5 10:00-12:00 Handledning

Vecka 9
23/5 13:00-15:30 Teori
25/5 09:00-12:00 Handledning

Vecka 10
31/5 09:00-16:00 Examination


För mer branschspecifik information eller frågor om utbildningen kontakta turismutbildningar@ya.se  

För mer inspiration

Podden resväskan


Förkunskaper
Utbildningen kräver inga förkunskaper.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som verkar som ledare i små och medelstora företag inom besöksnäringen, resebranschen, möten & event ,egenföretagare i branschen alternativt tjänsteman i regioner eller kommuner som arbetar med hållbarhetsfrågor med koppling till besöksnäringen. Den vänder sig också till hållbarhetsansvariga inom besöksnäringen och dig som arbetar med marknadsföring och/eller kommunikation i branschen.
Intyg, certifiering
By completing this course, you will be able to satisfy the training requirements towards the GSTC Certificate in Sustainable Tourism , and will have the option to participate in the GSTC STTP examination (minimum 75% passing score is required for achieving the certificate). *The exam registration fee (USD 75 per person) is not included in the course fee. Individual applicants are responsible for signing up and paying for the GSTC STTP exam.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert