Mina studier

Sterilteknisk grundutbildning

Introduktionsutbildning till Sterilteknik. Utbildningen ger en grund till Sterilteknisk arbete och riktar sig till både nyanställda och personal som jobbat länge inom området och behöver fräscha upp sina kunskaper.

Längd

2 dagar

Pris

8 500 SEK exkl. moms

Studieformat

Distans

Beskrivning
Förkunskaper
Intyg, certifiering
Steriltekniker är en yrkesroll i tiden. Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området.

Utbildningen är på distans och består av Lärarledda föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Utbildningens upplägg och innehåll:

Dag 1

Vårdhygien 
Kursen tar upp grundläggande kunskaper om basala hygienrutiner och aseptiskt arbete för att hålla en god hygienisk standard. Orsaker till infektioner och smittspridning, samt hur dessa kan förebyggas och på så sätt öka patientsäkerheten.

Rengöring och Desinfektion 
Grundläggande kunskaper i olika rengörings och desinfektionsmetoder, processer och parametrar för frisläppande av gods samt hantering och lastning av kontaminerat gods.

Dag 2

Sterilisering
Grundläggande kunskap om olika steriliseringsmetoder, förutsättningar för ett godkänt resultat, parametrar för produktfrisläppning samt lastning av steriliseringsutrustning.

Instrumentkunskap
Kursen leder till ett säkert handhavande gällande inspektion, funktionskontroll och underhåll av kirurgiska instrument för att förebygga skador och smittspridning och på så sätt säkra patientsäkerheten.

Är du intresserad av en mer omfattande utbildning till Instrument och Steriltekniker så kan du läsa vår YH utbildning ​YH utbildningen Instrument och sterilteknik​​​

 
Inga förkunskaper krävs.
Efter avslutad utbildning erhålls intyg.
Beskrivning
Steriltekniker är en yrkesroll i tiden. Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området.

Utbildningen är på distans och består av Lärarledda föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mobil eller platta), fast uppkoppling till Internet samt webbkamera (gärna extern) och headset avsett för din dator (vi rekommenderar USB-headset).

Utbildningens upplägg och innehåll:

Dag 1

Vårdhygien 
Kursen tar upp grundläggande kunskaper om basala hygienrutiner och aseptiskt arbete för att hålla en god hygienisk standard. Orsaker till infektioner och smittspridning, samt hur dessa kan förebyggas och på så sätt öka patientsäkerheten.

Rengöring och Desinfektion 
Grundläggande kunskaper i olika rengörings och desinfektionsmetoder, processer och parametrar för frisläppande av gods samt hantering och lastning av kontaminerat gods.

Dag 2

Sterilisering
Grundläggande kunskap om olika steriliseringsmetoder, förutsättningar för ett godkänt resultat, parametrar för produktfrisläppning samt lastning av steriliseringsutrustning.

Instrumentkunskap
Kursen leder till ett säkert handhavande gällande inspektion, funktionskontroll och underhåll av kirurgiska instrument för att förebygga skador och smittspridning och på så sätt säkra patientsäkerheten.

Är du intresserad av en mer omfattande utbildning till Instrument och Steriltekniker så kan du läsa vår YH utbildning ​YH utbildningen Instrument och sterilteknik​​​

 
Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.
Intyg, certifiering
Efter avslutad utbildning erhålls intyg.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert