Mina studier

SRY Utbildning - Yrkesbevis för lokalvårdare

Utbildning som leder till SRY Yrkesbevis Bas för lokalvårdare.

Längd

7 dagar

Pris

9 800 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Utbildningen genomförs under  5+2 dagar. 5 dagar teoretiska genomgångar och praktiska övningar med handledning av en SRY godkänd utbildare. Detta följs av 2 dagars digitala prov som genomförs på plats i våra lokaler.


Yrkesbevis

SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice och hemservice.

Yrkesbeviset ger:

 • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts.
 • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster.
 • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
 • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.
 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen
 • SRY:s yrkesbevis för städservice och hemservice
Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning.

 Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.
Praktiska och teoretiska kunskaper inom städ och lokalvård.
Valideringen vänder sig till dig som vill ha en formell behörighet på dina kunskaper inom städ- hygien- och lokalvård.
Efter avslutad utbildning erhålls Yrkesbevis för den som fått godkänt resultat på det teoretiska testet
Beskrivning
Utbildningen genomförs under  5+2 dagar. 5 dagar teoretiska genomgångar och praktiska övningar med handledning av en SRY godkänd utbildare. Detta följs av 2 dagars digitala prov som genomförs på plats i våra lokaler.


Yrkesbevis

SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice och hemservice.

Yrkesbeviset ger:

 • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts.
 • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster.
 • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
 • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.
 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen
 • SRY:s yrkesbevis för städservice och hemservice
Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning.

 Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.
Förkunskaper
Praktiska och teoretiska kunskaper inom städ och lokalvård.
Målgrupp
Valideringen vänder sig till dig som vill ha en formell behörighet på dina kunskaper inom städ- hygien- och lokalvård.
Intyg, certifiering
Efter avslutad utbildning erhålls Yrkesbevis för den som fått godkänt resultat på det teoretiska testet
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50