Mina studier

SRY Utbildning - Yrkesbevis för lokalvårdare

Utbildning som leder till SRY Yrkesbevis Bas för lokalvårdare.

Längd

7 dagar

Pris

9 800 SEK exkl. moms

Studieformat

Lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Utbildningen genomförs under  5+2 dagar. 5 dagar teoretiska genomgångar och praktiska övningar med handledning av en SRY godkänd utbildare. Detta följs av 2 dagars digitala prov som genomförs på plats i våra lokaler.


Yrkesbevis

SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice och hemservice.

Yrkesbeviset ger:

 • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts.
 • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster.
 • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
 • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.
 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen
 • SRY:s yrkesbevis för städservice och hemservice
Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning.

 Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.
Praktiska och teoretiska kunskaper inom städ och lokalvård.
Valideringen vänder sig till dig som vill ha en formell behörighet på dina kunskaper inom städ- hygien- och lokalvård.
Efter avslutad utbildning erhålls Yrkesbevis för den som fått godkänt resultat på det teoretiska testet
Riktlinjer för kurs som kan leda till yrkesbevis

SRY står bakom SRY:s yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering. SRY står även bakom ett kompetensbevis för städservice, som vi kallar Städservice Bas, läs mer under menyn SRY BAS. SRY ansvarar inte för själva utbildningarna som leder fram till yrkesbeviset utan den ansvarar de diplomerade SRY-handledarna för, och dessa finns runt om i hela Sverige. SRY ansvarar för provet, för utbildningsmaterial och för att utfärda yrkesbevisen. SRY ansvarar också för att säkra god och jämn kvalitet för alla utfärdade yrkesbevis.

De diplomerade SRY-handledarna erbjuder utbildning eller handleder en valideringsprocess som avslutas med examination i form av de teoretiska och praktiska prov som SRY tillhandahåller.

Varje diplomerad SRY-handledare bestämmer själv hur utbildningsprocessen eller valideringsprocessen läggs upp. Ni kan tillsammans bestämma en process som utgår ifrån er organisation förutsättningar, kursdeltagarnas tidigare kunskaper och yrkeserfarenheter etc.

Det är viktigt att fokus ligger på att öka deltagarnas kompetens och inte bara på att de ska klara testet. Ni bör därför avsätta tillräcklig tid för kursen att deltagarna verkligen kan tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som behövs så de klarar av de olika delmomenten som ingår i det teoretiska och praktiska provet för respektive yrkesbevis. Handledaren ska se till att kursdeltagarna kan arbeta praktiskt med de olika städredskapen så att de utan tvekan kan hantera dessa på rätt sätt efter utbildningen.

SRY:s syfte är inte att utfärda så många yrkesbevis som möjligt utan att utbilda städare och sanerare så att de får en hög kompetens och ökad kunskap.
Beskrivning
Utbildningen genomförs under  5+2 dagar. 5 dagar teoretiska genomgångar och praktiska övningar med handledning av en SRY godkänd utbildare. Detta följs av 2 dagars digitala prov som genomförs på plats i våra lokaler.


Yrkesbevis

SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY yrkesbevis inom städservice och hemservice.

Yrkesbeviset ger:

 • individen en bekräftelse på den egna kompetensen och att en grundläggande kunskapsnivå uppnåtts.
 • kunden en försäkran om en god kunskapsnivå hos den personal som utför tjänster.
 • branschen en gemensam grundläggande kunskapsbas som också underlättar vidare kompetensutveckling och specialisering i det egna företaget.
 • arbetsgivaren en möjlighet att säkerställa att man har kompetent personal.
 • möjlighet att genom validering lokalisera redan befintlig kompetens hos personer inom branschen
 • SRY:s yrkesbevis för städservice och hemservice
Yrkesbevis får den som fått godkänt resultat på både teoretiskt, muntligt och praktiskt test. Testen utförs av SRY:s diplomerade handledare som har gått SRY:s handledarutbildning.

 Yrkesbeviset kvalitetssäkras genom OCN-metoden. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.
Förkunskaper
Praktiska och teoretiska kunskaper inom städ och lokalvård.
Målgrupp
Valideringen vänder sig till dig som vill ha en formell behörighet på dina kunskaper inom städ- hygien- och lokalvård.
Intyg, certifiering
Efter avslutad utbildning erhålls Yrkesbevis för den som fått godkänt resultat på det teoretiska testet
FAQ
Riktlinjer för kurs som kan leda till yrkesbevis

SRY står bakom SRY:s yrkesbevis inom städservice, hemservice respektive sanering. SRY står även bakom ett kompetensbevis för städservice, som vi kallar Städservice Bas, läs mer under menyn SRY BAS. SRY ansvarar inte för själva utbildningarna som leder fram till yrkesbeviset utan den ansvarar de diplomerade SRY-handledarna för, och dessa finns runt om i hela Sverige. SRY ansvarar för provet, för utbildningsmaterial och för att utfärda yrkesbevisen. SRY ansvarar också för att säkra god och jämn kvalitet för alla utfärdade yrkesbevis.

De diplomerade SRY-handledarna erbjuder utbildning eller handleder en valideringsprocess som avslutas med examination i form av de teoretiska och praktiska prov som SRY tillhandahåller.

Varje diplomerad SRY-handledare bestämmer själv hur utbildningsprocessen eller valideringsprocessen läggs upp. Ni kan tillsammans bestämma en process som utgår ifrån er organisation förutsättningar, kursdeltagarnas tidigare kunskaper och yrkeserfarenheter etc.

Det är viktigt att fokus ligger på att öka deltagarnas kompetens och inte bara på att de ska klara testet. Ni bör därför avsätta tillräcklig tid för kursen att deltagarna verkligen kan tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som behövs så de klarar av de olika delmomenten som ingår i det teoretiska och praktiska provet för respektive yrkesbevis. Handledaren ska se till att kursdeltagarna kan arbeta praktiskt med de olika städredskapen så att de utan tvekan kan hantera dessa på rätt sätt efter utbildningen.

SRY:s syfte är inte att utfärda så många yrkesbevis som möjligt utan att utbilda städare och sanerare så att de får en hög kompetens och ökad kunskap.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert