Mina studier

Säkra Lyft

Utbildning inom säkra lyft för kranförare, lastkopplare och signalmän för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Längd ca 4 timmar

Längd

1 dag

Pris

1 700 SEK exkl. moms

Studieformat

lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner.
Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar sådana anordningar och redskap ha dokumenterad kunskap. 

Innehåll:
 • Kursorientering
 • Roller och ansvar
 • Lyftredskap och användningsområde
 • Lastkoppling, lyftvinklar och belastningstabeller
 • Planering och riskbedömning
 • Signaler och tecken
 • Tillsyn och besiktning
 • Lagar, standarder och föreskrifter
 • Teoretiskt prov
Inga särskilda förkunskaper krävs
Utbildningen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.
Beskrivning
Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner.
Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar sådana anordningar och redskap ha dokumenterad kunskap. 

Innehåll:
 • Kursorientering
 • Roller och ansvar
 • Lyftredskap och användningsområde
 • Lastkoppling, lyftvinklar och belastningstabeller
 • Planering och riskbedömning
 • Signaler och tecken
 • Tillsyn och besiktning
 • Lagar, standarder och föreskrifter
 • Teoretiskt prov
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.
Intyg, certifiering
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert