Mina studier

Säkra Lyft

Utbildning inom säkra lyft för kranförare, lastkopplare och signalmän för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Längd ca 4 timmar

Längd

1 dag

Ort

Gävle, Göteborg, Hedemora, Helsingborg, Luleå, Malmö, Sundsvall, Umeå, Västerås, Örnsköldsvik

Pris

1 700 SEK exkl. moms

Studieformat

lärarledd

Beskrivning
Förkunskaper
Målgrupp
Intyg, certifiering
FAQ
Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner.
Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar sådana anordningar och redskap ha dokumenterad kunskap. 

Innehåll:
 • Kursorientering
 • Roller och ansvar
 • Lyftredskap och användningsområde
 • Lastkoppling, lyftvinklar och belastningstabeller
 • Planering och riskbedömning
 • Signaler och tecken
 • Tillsyn och besiktning
 • Lagar, standarder och föreskrifter
 • Teoretiskt prov
Inga särskilda förkunskaper krävs
Utbildningen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.
Säkra Lyft – Vad säger lagen

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Vidare beskriver 24 – 25 § att: ”Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.
Beskrivning
Ett stort antal människor använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap. Olyckor eller tillbud inträffar till exempel vid koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila maskiner.
Därför har Arbetsmiljöverket flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap ska arbetstagare och inhyrd arbetskraft som hanterar sådana anordningar och redskap ha dokumenterad kunskap. 

Innehåll:
 • Kursorientering
 • Roller och ansvar
 • Lyftredskap och användningsområde
 • Lastkoppling, lyftvinklar och belastningstabeller
 • Planering och riskbedömning
 • Signaler och tecken
 • Tillsyn och besiktning
 • Lagar, standarder och föreskrifter
 • Teoretiskt prov
Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som kopplar olika laster och signalerar eller dirigerar kranförare.
Intyg, certifiering
Efter genomförd utbildning och godkända prov erhålls ett personligt certifikat.
FAQ
Säkra Lyft – Vad säger lagen

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast användas av den som är förtrogen med arbetet och som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker användning. Vidare beskriver 24 – 25 § att: ”Om en operatör av en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.
Gävle
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Göteborg
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Hedemora
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Helsingborg
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Luleå
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Malmö
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Sundsvall
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Umeå
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Västerås
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar
Örnsköldsvik
20 juni, 08:00 - 12:00
Platser kvar

Vi anpassar din utbildning

 

Kontakta oss för frågor eller offert

023-584 50